Implementasjonsmodell - MatrikkelenAPI, gyldig fra versjon 3.13
Enterprise Architect