Detaljert dokumentasjon for matrikkelens domenemodell

no.statkart.matrikkel.domene
  CompositeComponent
  EKode
  EKodeId
  EKodeIdent
  EKodeLok
  EntityComponent
  EntityComponentInspire
  Enum
  EnumTre
  HarGeometriskRepresentasjonspunkt
  Ident
  IdentUtil
  Kode
  KodeId
  KodeIdent
  Kodeliste
  KodelisteId
  MatrikkelBubbleId
  MatrikkelBubbleIdDependencyComparator
  MatrikkelBubbleInspireObject
  MatrikkelBubbleObject
  MatrikkelBubbleObjectLazyLoaderHelper
  MatrikkelKodeMedForelder
  NullIdent
no.statkart.matrikkel.domene.adresse
  Adresse
  AdresseId
  AdresseIdent
  AdressemerkeBestilling
  AdressemerkeBestillingId
  Grunnkrets
  GrunnkretsId
  Kirkesogn
  KirkesognId
  KirkesognIdent
  KommunalKrets
  KommunalKretsId
  Krets
  KretsId
  KretsIdent
  KretsInfoObjekt
  KretsMedEnKommune
  KretsMedEnKommuneId
  KretsMedFlereKommuner
  KretsMedFlereKommunerId
  Matrikkeladresse
  MatrikkeladresseId
  MatrikkeladresseIdent
  Postnummeromrade
  PostnummeromradeId
  PoststedInfoObjekt
  Tettsted
  TettstedId
  TettstedInfoObjekt
  Valgkrets
  ValgkretsId
  Veg
  VegId
  VegIdent
  Vegadresse
  VegadresseId
  VegadresseIdent
no.statkart.matrikkel.domene.adresse.kodeliste
  AdressetilleggsnavnKildeKode
  GenerellKretstypeKode
  GenerellKretstypeKodeId
  GenerellKretstypeKodeIdent
  KommunalKretstypeKode
  KommunalKretstypeKodeId
  KommunalKretstypeKodeIdent
  KretstypeKode
  KretstypeKodeId
  KretstypeKodeIdent
no.statkart.matrikkel.domene.aktivitetsliste
  ForretningMelding
  ForretningMeldingId
  MatrikkelenhetMelding
  MatrikkelenhetMeldingId
  Melding
  MeldingId
  RolleMatrikkelenhetMelding
  TinglysingMelding
  TinglysingMeldingId
  TinglysingsUtfallBegrunnelse
no.statkart.matrikkel.domene.aktivitetsliste.kodeliste
  MeldingStatus
  Meldingstype
  RolleIMelding
no.statkart.matrikkel.domene.bygning
  Bruksenhet
  BruksenhetId
  BruksenhetIdent
  Bygg
  ByggId
  ByggIdent
  Bygning
  BygningId
  BygningIdent
  Bygningsendring
  BygningsendringId
  BygningsendringIdent
  BygningstatusHistorikk
  EnkelByggSokModel
  Etasje
  Etasjedata
  JuridiskKontaktperson
  Kontaktperson
  KontaktpersonDuplikatsjekker
no.statkart.matrikkel.domene.bygning.kodeliste
  AvlopsKode
  BruksenhetstypeKode
  BygningsendringsKode
  BygningstatusKode
  BygningstypeKode
  EnergikildeKode
  EtasjeplanKode
  KjokkentilgangKode
  KontaktpersonKode
  NaringsgruppeKode
  OpprinnelsesKode
  OppvarmingsKode
  VannforsyningsKode
no.statkart.matrikkel.domene.fob
  FoBBygning
  FoBBygningId
  FoBLeilighet
  FoBLeilighetId
no.statkart.matrikkel.domene.fob.kodeliste
  AvlopsKode
  BruksarealKode
  ByggearKode
  EierOgLeieforholdKode
  EnergikildeKode
  FjernvarmeanleggKode
  HeisKode
  OppvarmingKode
  SentralfyrKode
  TilgangRullestolKode
no.statkart.matrikkel.domene.forretning
  AktiverUtgattMatrikkelenhetForretning
  AktiverUtgattMatrikkelenhetForretningId
  ArealIForretning
  ArealmalingForretning
  ArealmalingForretningId
  ArealoverforingForretning
  ArealoverforingForretningId
  DigitaliseringAvKoordinatForretning
  DigitaliseringAvKoordinatForretningId
  EksisterendeMatrikkelenhetForretning
  EksisterendeMatrikkelenhetForretningId
  EndreEgenskapForretning
  EndreEgenskapForretningId
  EndreMatrikkelenhetstypeForretning
  EndreMatrikkelenhetstypeForretningId
  EtablereFesteForretning
  EtablereFesteForretningId
  FeilrettingAvSeksjonerForretning
  FeilrettingAvSeksjonerForretningId
  Forretning
  ForretningId
  ForretningIdent
  FradelAnleggseiendomForretning
  FradelAnleggseiendomForretningId
  FradelingForretning
  FradelingForretningId
  FullforingAvIkkeFullfortOppmalingsForretningMLForretning
  FullforingAvIkkeFullfortOppmalingsForretningMLForretningId
  FullforingAvMidlertidigForretningDLForretning
  FullforingAvMidlertidigForretningDLForretningId
  GrensegangUArealendringForretning
  GrensegangUArealendringForretningId
  GrensejustUmatrGrunnForretning
  GrensejustUmatrGrunnForretningId
  GrensejusteringForretning
  GrensejusteringForretningId
  GrunneiendomFraFesteForretning
  GrunneiendomFraFesteForretningId
  JordskifteForretning
  JordskifteForretningId
  KartForretning
  KartForretningId
  KommuneendringOmadressering
  KonvJordskifteForretning
  KonvJordskifteForretningId
  KvalitetshevingForEksisterendeMatrikkelenhetForretning
  KvalitetshevingForEksisterendeMatrikkelenhetForretningId
  MatrikkelenhetForretning
  MatrikkelenhetForretningId
  MatrikkelenhetGeometriForretning
  MatrikkelenhetGeometriForretningId
  MatrikkelenhetUtgarForretning
  MatrikkelenhetUtgarForretningId
  MatrikulerEksisterendeFesteForretning
  MatrikulerEksisterendeFesteForretningId
  NymatrikulerAnleggseiendomForretning
  NymatrikulerAnleggseiendomForretningId
  NymatrikulerFraMatrikulertGrunnForretning
  NymatrikulerFraMatrikulertGrunnForretningId
  NymatrikuleringForretning
  NymatrikuleringForretningId
  OmmatrikuleringForretning
  OmmatrikuleringForretningId
  OmmatrikuleringKommuneendringForretning
  OmmatrikuleringKommuneendringForretningId
  OmmatrikuleringKommunesammenslForretning
  OmmatrikuleringKommunesammenslForretningId
  OmnummereringForretning
  OmnummereringForretningId
  OmnummereringKommuneendringForretning
  OmnummereringKommuneendringForretningId
  OmregistrerGrunneiendomTilAnleggseiendomForretning
  OmregistrerGrunneiendomTilAnleggseiendomForretningId
  OpphevSlettetSeksjoneringForretning
  OpphevSlettetSeksjoneringForretningId
  OpplosRegistrertJordsameieForretning
  OpplosRegistrertJordsameieForretningId
  OpprettNyttJordsameieForretning
  OpprettNyttJordsameieForretningId
  PlanlagtFradelingForretning
  PlanlagtFradelingForretningId
  RegistrerAktuellEierForretning
  RegistrerAktuellEierForretningId
  RegistrerUregistrertJordsameieForretning
  RegistrerUregistrertJordsameieForretningId
  ReseksjoneringForretning
  ReseksjoneringForretningId
  ReseksjoneringGABForretning
  ReseksjoneringGABForretningId
  RettingAvForretningForretning
  RettingAvForretningForretningId
  RettingAvForretningsdataForretning
  RettingAvForretningsdataForretningId
  ReverserOmnummereringForretning
  ReverserOmnummereringForretningId
  SammenslaOmmatrikuleringFestegrunn
  SammenslaReseksjonering
  SammenslaingForretning
  SammenslaingForretningId
  SeksjoneringAvGrunnForretning
  SeksjoneringAvGrunnForretningId
  SeksjoneringForretning
  SeksjoneringForretningId
  SkylddelingForretning
  SkylddelingForretningId
  SlettSeksjoneringForretning
  SlettSeksjoneringForretningId
  TinglystDokumentIdent
  TrinnIFullforingAvOppmalingsforretningForretning
  TrinnIFullforingAvOppmalingsforretningForretningId
  VedlikeholdGrenseISjoForretning
  VedlikeholdGrenseISjoForretningId
no.statkart.matrikkel.domene.geometri
  AnleggsprojeksjonsArc
  AnleggsprojeksjonsBoundary
  AnleggsprojeksjonsComplexSurface
  AnleggsprojeksjonsCurveSegment
  AnleggsprojeksjonsPolyline
  Arc
  BoundariesForGrense
  Boundary
  ComplexSurface
  CurveDirection
  CurveSegment
  FradelingBeregner
  GeometriFactory
  GrenseGraf
  Kant
  Kobling
  Polyline
  Posisjonskvalitet
  Position
  PresisjonsModel
  Representasjonspunkt
  SelectionPolygon
  SelectionRectangle
  StiId
  VinkletKobling
no.statkart.matrikkel.domene.geometri.kodeliste
  KoordinatkvalitetKode
  KoordinatsystemKode
  MalemetodeKode
  NoyaktighetsKlasseKode
no.statkart.matrikkel.domene.grunnforurensing
  Grunnforurensing
  GrunnforurensingId
  GrunnforurensingIdent
  Vedtak
no.statkart.matrikkel.domene.grunnforurensing.kodeliste
  MyndighetKode
  MyndighetKodeId
  MyndighetKodeIdent
  PavirkningsgradKode
  PavirkningsgradKodeId
  PavirkningsgradKodeIdent
  VedtakstypeKode
  VedtakstypeKodeId
  VedtakstypeKodeIdent
no.statkart.matrikkel.domene.jobb
  Jobb
  JobbId
  JobbOppgave
  JobbOppgaveId
  JobbTypeKode
no.statkart.matrikkel.domene.jobb.kodeliste
  JobbStatusKode
no.statkart.matrikkel.domene.kommune
  BrukteGardsnummer
  BrukteGardsnummerIntervall
  Fylke
  FylkeId
  FylkeIdent
  Kommune
  KommuneId
  KommuneIdent
no.statkart.matrikkel.domene.kommunetillegg
  AdresseReferanse
  AdresseTillegg
  AnleggsprojeksjonsFlateReferanse
  AnleggsprojeksjonsFlateTillegg
  AnleggsprojeksjonsgrenseReferanse
  AnleggsprojeksjonsgrenseTillegg
  AnleggsprojeksjonspunktReferanse
  AnleggsprojeksjonspunktTillegg
  BygningTillegg
  BygningsReferanse
  Kommentar
  KretsReferanse
  KretsTillegg
  MatrikkelenhetReferanse
  MatrikkelenhetTillegg
  Referanse
  TeigReferanse
  TeigTillegg
  TeiggrenseReferanse
  TeiggrenseTillegg
  TeiggrensepunktReferanse
  TeiggrensepunktTillegg
  VegReferanse
  VegTillegg
no.statkart.matrikkel.domene.kommunetillegg.kodeliste
  AdresseReferanseKode
  BrukAvGrunnKode
  BygningReferanseKode
  EtatsKode
  FundamenteringsKode
  HorisontalBarekonstrKode
  KildePrivatVannforsyningKode
  KommentarTypeKode
  KretsReferanseKode
  MaterialeIYtterveggKode
  MatrikkelenhetReferanseKode
  PrivatKloakkRensingsKode
  RenovasjonsKode
  VegReferanseKode
  VertikalBarekonstrKode
no.statkart.matrikkel.domene.konsesjon
  KommunenBekrefterValidator
  Konsesjonsforhold
  KonsesjonsforholdId
  KonsesjonsforholdIdent
  KonsesjonsforholdUtskrift
  KonsesjonsforholdUtskriftId
  KonsesjonsforholdUtskriftIdent
  KonsesjonsfrihetBekreftelse
  KonsesjonsfrihetBekreftelseId
  KonsesjonsfrihetFraEgenerklaring
  KonsesjonsfrihetFraEgenerklaringId
  KonsesjonsfrihetFraEgenerklaringIdent
  KonsesjonsfrihetLedetekst
  KonsesjonsfrihetLedetekstId
  Konsesjonsvedtak
  KonsesjonsvedtakId
  KonsesjonsvedtakIdent
  Overdragelse
  OverdragelseFeil
  PersonMedAndelForKonsesjonsforhold
no.statkart.matrikkel.domene.konsesjon.kodeliste
  KonsesjonsfrihetEgenerklaringKode
  KonsesjonsfrihetEgenerklaringKodeId
  KonsesjonsfrihetEgenerklaringKodeIdent
  TinglysingFeilKode
no.statkart.matrikkel.domene.kulturminne
  FredetBygning
  Kulturminne
  KulturminneId
  KulturminneIdent
no.statkart.matrikkel.domene.kulturminne.kodeliste
  EnkeltminneArtKode
  EnkeltminneArtKodeId
  EnkeltminneArtKodeIdent
  KulturminneArtKode
  KulturminneArtKodeId
  KulturminneArtKodeIdent
  KulturminnekategoriKode
  KulturminnekategoriKodeId
  KulturminnekategoriKodeIdent
  VernetypeKode
  VernetypeKodeId
  VernetypeKodeIdent
no.statkart.matrikkel.domene.matrikkelenhet
  Anleggseiendom
  AnleggseiendomId
  AnleggseiendomIdent
  AnleggsprojeksjonsFlate
  AnleggsprojeksjonsFlateForMatrikkelenhet
  AnleggsprojeksjonsFlateId
  AnleggsprojeksjonsFlateIdent
  Anleggsprojeksjonsgrense
  AnleggsprojeksjonsgrenseId
  AnleggsprojeksjonsgrenseIdent
  Anleggsprojeksjonspunkt
  AnleggsprojeksjonspunktId
  AnleggsprojeksjonspunktIdent
  AnnenMatrikkelenhet
  AnnenMatrikkelenhetId
  AnnenMatrikkelenhetIdent
  Eierforhold
  EierforholdInterface
  EnkelNaboSokModel
  Festegrunn
  FestegrunnId
  FestegrunnIdent
  Grunneiendom
  GrunneiendomId
  GrunneiendomIdent
  Grunnerverv
  GrunnervervId
  GrunnervervIdent
  IkkeTinglystEierforhold
  Jordsameie
  JordsameieId
  JordsameieIdent
  JordskifteKrevd
  JordskifteKrevdId
  JordskifteKrevdIdent
  JuridiskPersonIkkeTinglystEierforhold
  JuridiskPersonTinglystEierforhold
  Klage
  KlageId
  KlageIdent
  Kontaktinstans
  MatrenhForSamlaFastEdm
  MatrikkelNr
  Matrikkelenhet
  MatrikkelenhetEierforhold
  MatrikkelenhetId
  MatrikkelenhetIdent
  MatrikkelenhetIkkeTinglystEierforhold
  MatrikkelenhetTinglystEierforhold
  PersonEierforhold
  PersonIkkeTinglystEierforhold
  PersonTinglystEierforhold
  SamlaFastEiendom
  SamlaFastEiendomId
  SamlaFastEiendomIdent
  Seksjon
  SeksjonId
  SeksjonIdent
  Teig
  TeigForMatrikkelenhet
  TeigId
  TeigIdent
  Teiggrense
  TeiggrenseId
  TeiggrenseIdent
  Teiggrensepunkt
  TeiggrensepunktId
  TeiggrensepunktIdent
  TinglystEierforhold
no.statkart.matrikkel.domene.matrikkelenhet.kodeliste
  AdministrativGrenseKode
  AnleggsTypeKode
  AnnenMatrikkelenhetsKode
  ArealkildeKode
  ArealmerknadKode
  ArsakTilFeilrettingKode
  EierforholdKode
  FormalSeksjonKode
  ForretningsTypeKode
  ForretningsklasseKode
  GrensemerkeNedsattIKode
  GrensepunkttypeKode
  HjelpelinjetypeKode
  MatrikkelenhetTypeKode
  Medium
  RolleIForretningKode
  TerrengdetaljKode
  TinglysingsstatusKode
no.statkart.matrikkel.domene.person
  AnnenPerson
  AnnenPersonId
  AnnenPersonIdent
  Bostedsadresse
  FysiskPerson
  FysiskPersonId
  FysiskPersonIdent
  HjemlandsAdresse
  JuridiskPerson
  JuridiskPersonId
  JuridiskPersonIdent
  MottakerAdresse
  Person
  PersonId
  PersonIdent
  Postmottaker
no.statkart.matrikkel.domene.person.kodeliste
  LandKode
  LandKodeId
  LandKodeIdent
  OrganisasjonsformKode
  PersonIdKode
  PersonKategoriKode
  PersonStatusKode
  SpesifisertRegTypeKode
no.statkart.matrikkel.domene.sefrak
  Ajourforing
  AntallSkorsteinerRubrikk
  BygningerRubrikk
  Endringsvurdering
  EtasjetallRubrikk
  FasadeRubrikk
  ForholdAndreHusRubrikk
  Fotohenvisning
  FotohenvisningerRubrikk
  FredningRubrikk
  FunksjonRubrikk
  FysiskMiljoRubrikk
  HovedmalRubrikk
  KjellerRubrikk
  MiljoOvervakingRubrikk
  NavnRubrikk
  ObjektnummerRubrikk
  OpprinneligSosialtMiljoRubrikk
  RegistrertRubrikk
  SefrakIdent
  SefrakKodeRubrikk
  SefrakKodelisteRubrikk
  SefrakMinne
  SefrakMinneId
  SefrakReferanse
  SefrakReferanserRubrikk
  SefrakRubrikk
  TakformRubrikk
  TaktekkingRubrikk
  TidRubrikk
  TiderRubrikk
  UnderbygningKonstrRubrikk
  VerdivurderingRubrikk
  VernevedtakRubrikk
  YtterveggRubrikk
no.statkart.matrikkel.domene.sefrak.kodeliste
  EndringsgradKode
  EtasjetallKode
  FasadeKode
  ForholdAndreHusKode
  FredningKode
  FunksjonKode
  FysiskMiljoKode
  KjellerKode
  OpprinneligSosialtMiljoKode
  SefrakReferanseKode
  TakformKode
  TaktekkingKode
  TidsKode
  UnderbygningKonstrKode
  VerdivurderingKode
  VernevedtakKode
  YtterveggKode

Klasser for no.statkart.matrikkel.domene

Klasse: CompositeComponent

Superklasse: $aClass.getSuperClass()
Beskrivelse: Marker interface for alle objekter i matrikkelen som representerer et subsett av felter i en databasetabell.

Se også:

Klasse: EKode

Superklasse: MatrikkelBubbleObject
Beskrivelse: Klasseobjekt for kodelistene av type ENUM.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
discriminator java.lang.String
intverdi java.lang.Integer
kodeverdi java.lang.String
objtype java.lang.String
gyldigTilDato java.util.Date
lokaler java.util.Set

Klasse: EKodeId

Superklasse: MatrikkelBubbleId
Beskrivelse: Id for {@link no.statkart.matrikkel.domene.EKode}.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: EKodeIdent

Superklasse: Ident
Beskrivelse: Identifikasjon av {@link no.statkart.matrikkel.domene.EKode}.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: EKodeLok

Superklasse: EntityComponent
Beskrivelse: Lokale for EKode.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
id java.lang.Long id for ekode som disse lokale tilhører. Må være gitt.
ekode EKode
lokale java.lang.String
beskrivelse java.lang.String

Klasse: EntityComponent

Superklasse: java.lang.Object
Beskrivelse: Felles superklasse for alle ikke-bubble objekter i matrikkelen som har egen tabell.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
pseudoId java.lang.Long

Klasse: EntityComponentInspire

Superklasse: EntityComponent
Beskrivelse: EntityComponent-er som også har inspire-felter.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
oppdateringsdato java.sql.Timestamp
oppdatertAv java.lang.String
versjonId long

Klasse: Enum

Superklasse: java.lang.Object
Beskrivelse: Supertype for alle konstante kodelister i domenemodellen.

En konstant kodeliste kan ikke administreres av en bruker, verdiene kan kun oppdateres ved å lage en ny versjon av matrikkelsystemet. Alternativet er å lage en administrerbar kodeliste som en (administrativ) bruker av matrikkelsystemet kan legge til/fjerne verdier fra uten at det bygges ny versjon av matrikkelsystemet. Dersom man ønsker en administrerbar kodeliste lager man kodetypen som en subklasse av {@link Kode}.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
kode int Tall som unikt identifiserer en kodeverdi innenfor en enum.
kodeverdi java.lang.String En kodeverdi som kan presenteres for brukeren.
beskrivelseKey java.lang.String En key for internasjonalisert beskrivelse av koden som kan presenteres for brukeren. Dersom {@link #resourceMsg} er null brukes selve verdien som beskrivelse.
resourceMsg SimpleResourceMsg
gyldigTilDato java.util.Date Dato for når koden ble ugyldig. Null hvis den fremdeles er gyldig.

Klasse: EnumTre

Superklasse: Enum
Beskrivelse: Mellomliggende supertype for enkelte konstante kodelister i domenemodellen. Brukes der hvor kodene skal grupperes under hverandre, i en trestruktur.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
forelder Enum Forelder til denne enumeratoren. Kan være null.

Klasse: HarGeometriskRepresentasjonspunkt

Superklasse: $aClass.getSuperClass()
Beskrivelse: $aClass.getComment()

Se også:

Klasse: Ident

Superklasse: java.lang.Object
Beskrivelse: Superklasse for alle identer i matrikkelen. Alle domeneobjekter i Matrikkelen må definere en subtype av denne klassen som beskriver identen. Alle subtyper bør definere gettere for å hente ut hver element som identen består av. Dersom elementet er hentet fra et annet objekt skal det også være mulig å hente ut identen for dette objektet.
Identer kan skrives ut i flere forskjellige formater. Identer er valueobjekter.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
id long Id-verdien for det objektet identen er ident for.

Klasse: IdentUtil

Superklasse: java.lang.Object
Beskrivelse: $aClass.getComment()

Se også:

Klasse: Kode

Superklasse: MatrikkelBubbleInspireObject
Beskrivelse: Superklasse for alle gyldige koder i Matrikkelen. Kodelistene kan endres uten programendringer.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
kodeverdi java.lang.String En kodeverdi i basen som kan presenteres for brukeren.
navn java.lang.String En tekstlig beskrivelse av den enkelte kodeverdi.
gyldigTilDato java.util.Date Eventuell dato da koden ble ugyldig.

Klasse: KodeId

Superklasse: MatrikkelBubbleId
Beskrivelse: Id for Kode.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: KodeIdent

Superklasse: Ident
Beskrivelse: Identifikasjon for {@link Kode}, brukt til søkefunksjonalitet i programmeringsgrensesnittene (API-ene).

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
kodeverdi java.lang.String

Klasse: Kodeliste

Superklasse: MatrikkelBubbleObject
Beskrivelse:

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
koderIds java.util.List
kodeIdClass java.lang.String

Klasse: KodelisteId

Superklasse: MatrikkelBubbleId
Beskrivelse:

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: MatrikkelBubbleId

Superklasse: AbstractBubbleId
Beskrivelse: Felles superklasse for alle id'er i matrikkelprosjektet.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: MatrikkelBubbleIdDependencyComparator

Superklasse: java.lang.Object
Beskrivelse: Denne comparator ordner {@link MatrikkelBubbleId}-objekter basert på avhengigheter mellom klasser i modellen. Dette er nødvendig blant annet for å overholde fremmednøkkel contraints ved lagring i databasen. Når nye domenebobler legges til i modellen eller relasjoner mellom domenebobler endres må metoden {@link #getClassIndex(Class)} oppdateres.
Se {@link #getClassIndex(Class)} som en detaljert beskrivelse av ordning som denne comparator produserer.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: MatrikkelBubbleInspireObject

Superklasse: MatrikkelBubbleObject
Beskrivelse: Implementerer historikkfelter for sanntidsobjekter. Skal brukes i stede for MatrikkelBubbleObject for alle klasser som har historikk.
Feltene fylles automatisk i av StoreMatrikkelBubbleDecorator.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
oppdateringsdato java.sql.Timestamp
oppdatertAv java.lang.String
versjonId long

Klasse: MatrikkelBubbleObject

Superklasse: java.lang.Object
Beskrivelse: Felles superklasse for alle entiteter.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
id MatrikkelBubbleId Intern id for domeneboble
versjon long Unikt kontrollfelt som muliggjør passiv låsing av objekter. Inneholder antall millisekunder (server tid) ved sist oppdatering av objektet.

Klasse: MatrikkelBubbleObjectLazyLoaderHelper

Superklasse: java.lang.Object
Beskrivelse:

Se også:

Klasse: MatrikkelKodeMedForelder

Superklasse: $aClass.getSuperClass()
Beskrivelse: Mellomliggende supertype for enkelte konstante kodelister i domenemodellen. Brukes der hvor kodene skal grupperes under hverandre, i en trestruktur.

Se også:

Klasse: NullIdent

Superklasse: Ident
Beskrivelse: Brukes for de MatrikkelBubbelObjects som ikke har noen logisk ident.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasser for no.statkart.matrikkel.domene.adresse

Klasse: Adresse

Superklasse: MatrikkelBubbleInspireObject
Beskrivelse: Matrikkelforskriften § 2d definerer den offisielle addressen som den fullstendige adressen for en bygning, bygningsdel, bruksenhet, eiendom eller annet objekt som er registrert med adresse i matrikkelen. I den offisielle adressen vil bruksenhetsnummer (fra bygg) inngå i den offisielle adressen når dette er nødvendig for å oppnå unik adresse.

Validering av adresse som er felles for vegadresse og matrikkeladresse:

Tilleggsvalidering ved ny adresse (felles for vegadresse og matrikkeladresse):

Tilleggsvalidering ved oppdatering av adresse (felles for vegadresse og matrikkeladresse):

Validering ved sletting av adresse (felles for vegadresse og matrikkeladresse):

Se også: Vegadresse , Matrikkeladresse

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
representasjonspunkt Representasjonspunkt Representasjonspunkt for adressen. Angir normalt atkomsten til en bygning, bolig eller andre objekter og steder.
adressetilleggsnavn java.lang.String Nedarvet bruksnavn eller navn på en institusjon eller bygning, brukt som del av den offisielle adressen. (Matrikkelforskrift § 2 h.) Tildeling av adressetilleggsnavn for vegadresser følger egne regler gitt i matrikkelforskriftens § 54. Bruksnavn som faller inn under §5 i Lov om Stadnamn skal kunne kreves registrert som offisielt adressenavn. Også andre navn som ikke er bruksnavn kan registreres her når kommunen har bestemt det. Tildeling av adressetilleggsnavn for vegadresser følger egne regler gitt i matrikkelforskriftens § 54. Hvis både bruksnavn og navn på bygning skal være med, må brukeren legge dem etter hverandre i det samme feltet.
kortnavn java.lang.String En forkortelse av matrikkeladressenavnet dersom dette er på over 25 tegn. Hvis adressetilleggsnavnet er på 25 tegn eller mindre vil kortAdressetilleggsnavn inneholde det samme navnet. Skal alltid brukes ved utveksling av data med andre systemer.
matrikkelenhetId MatrikkelenhetId Identifisering av Matrikkelenheten innen kommune, definert i matrikkelforskrift § 7e.
kretsIds java.util.Set Et sett med KretsId som er adressens kretshenvisninger. Adresser er vanligvis knyttet til flere kretser, men kun til en krets av hver type. Se Krets for beskrivelse av kretser.
kommunalTilleggsdel AdresseTillegg Kommunal tilleggsdel for adressen, inneholder blant annet kommentarer. Denne er aldri null.
tilleggsnavnKildeKode AdressetilleggsnavnKildeKode Opprinnelsen til adressetilleggsnavnet. (§§ 54 og 55 i matrikkelforskriften). Standardverdi er AdressetilleggsnavnKildeKode.IkkeOppgitt

Klasse: AdresseId

Superklasse: MatrikkelBubbleId
Beskrivelse: Klasse som utgjør en unik ID for entitetsklassen Adresse.

Se også: MatrikkelBubbleId

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: AdresseIdent

Superklasse: Ident
Beskrivelse: Identifikasjon for {@link no.statkart.matrikkel.domene.adresse.Adresse}, brukt til søkefunksjonalitet i programmeringsgrensesnittene (API-ene).

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
kommuneIdent KommuneIdent Offisiell kodeliste over kommunenumre.

Klasse: AdressemerkeBestilling

Superklasse: MatrikkelBubbleObject
Beskrivelse: Bestilling av adressemerke for en bolig. Adressemerker kan bare bestilles for adresser (veg- eller matrikkeladresser) som er knyttet til til 2 eller flere bruksenheter av type Bolig eller IkkeGodkjentBolig, som er knyttet til aktiv bygning.

Bruksenhetenes bygning kan være ulike.

Lik bruksenhet på bygning og bygningens bygningsendring regnes som én bruksenhet.

Se også: #validate() , #validateOnUpdate()

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
bruksenhetId BruksenhetId Id til {@link Bruksenhet} som bestillingen hører til. Må være gitt.
mottakersNavn java.lang.String Spesiell setting av hvem som skal motta adressemerket, hvis ikke mottaker skal være tiltakshaver/hjemmelshaver.
mottakersAdresse MottakerAdresse Eventuell adresse for mottaker av merkene. Hvis mottakers navn er gitt, må også adresse være gitt.
utsattTilDato java.util.Date Eventuell dato som utskrift av adressemerker skal utsettes til.
bestiltDato java.util.Date Datoen bestillingen ble lagret (registrert dato). Settes automatisk til dagens dato ved bestilling.
sendtTilProduksjonDato java.util.Date Registrert dato for når bestillingen ble sendt til trykking.

Klasse: AdressemerkeBestillingId

Superklasse: MatrikkelBubbleId
Beskrivelse: Id for AdressemerkeBestilling.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: Grunnkrets

Superklasse: KretsMedEnKommune
Beskrivelse: Grunnkrets er en type av krets som bare kan være knyttet til én kommune. En kommune er delt inn i én eller flere grunnkretser. En grunnkrets er den minste geografiske enhet det blir kjørt statistikk på.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: GrunnkretsId

Superklasse: KretsMedEnKommuneId
Beskrivelse: Id for Grunnkrets.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: Kirkesogn

Superklasse: KretsMedEnKommune
Beskrivelse: Kirkesogn er en type av krets som bare kan være knyttet til én kommune. En kommune er delt inn i ett eller flere kirkesogn, og et kirkesogn består som regel av en samling grunnkretser. Kirkesogn kan gå over flere kommuner. Dette er løst med et kirkesogn for hver kommune det tilhører, med likt bispedømme-, prosti-, prestegjeld- og sognnummer.

I matrikkelen skal identifikasjonen være 8-sifret. De to første sifrene står for bispedømme, de to neste for prosti, så to for prestegjeld og de to siste for sokn. Sokn ligger lagret i kretsnr.

Et kirkesogn består som regel av en samling grunnkretser, men det forekommer grunnkretser som er delt mellom kirkesokn.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
bispedomme int Entydig nummer på bispedømmet som kirkesoknet hører til. Norge er delt inn flere bispedømmer, hver med sitt entydige nummer.
prosti int Nummer på prosti (under bispedømmet) som kirkesoknet hører til. Hvert bispedømme er delt inn i ett eller flere prosti.
prestegjeld int Nummer på prestegjeld (under prostiet) som kirkesoknet hører til. Hvert prosti er delt inn i ett eller flere prestegjeld. Hvert prestegjeld er delt inn i ett eller flere kirkesokn.
sogn int Entydig nr på sogn. Inneholder organisasjonsnummer som etter hvert skal bli den offisielle identifikasjonen av kirkesogn.

Klasse: KirkesognId

Superklasse: KretsMedEnKommuneId
Beskrivelse: Id for Kirkesogn.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: KirkesognIdent

Superklasse: KretsIdent
Beskrivelse: Identifikasjon for {@link no.statkart.matrikkel.domene.adresse.Kirkesogn}, brukt til søkefunksjonalitet i programmeringsgrensesnittene (API-ene).

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
bispedomme int Entydig nummer på bispedømmet som kirkesoknet hører til. Norge er delt inn flere bispedømmer, hver med sitt entydige nummer.
prosti int Nummer på prosti (under bispedømmet) som kirkesoknet hører til. Hvert bispedømme er delt inn i ett eller flere prosti.
prestegjeld int Nummer på prestegjeld (under prostiet) som kirkesoknet hører til. Hvert prosti er delt inn i ett eller flere prestegjeld. Hvert prestegjeld er delt inn i ett eller flere kirkesokn.

Klasse: KommunalKrets

Superklasse: KretsMedEnKommune
Beskrivelse: Kommunal krets er en type av krets som bare kan være knyttet til én kommune. Kommunene kan definere egne kommunale kretstyper, og vedlikeholde kretser med disse kretstypene. Dette er for for eksempel skolekrets eller bydel.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: KommunalKretsId

Superklasse: KretsMedEnKommuneId
Beskrivelse: Id for Kommunal Krets.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: Krets

Superklasse: MatrikkelBubbleInspireObject
Beskrivelse: Kretser er en administrativ eller statistisk inndeling av en kommune. Noen kretser går over flere kommuner. Kretsene kan være av forskjellige typer, f.eks. grunnkrets. Innen en kommune er kretstypekode og kretsnr entydig.

Validering:

Ved oppdatering sjekkes følgende i tillegg til vanlig validering: Validering ved sletting:

Se også: KretsMedEnKommune , Grunnkrets , Valgkrets , Kirkesogn , KommunalKrets , KretsMedFlereKommuner , Postnummeromrade , Tettsted

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
geometri com.vividsolutions.jts.geom.MultiPolygon Geometrien til kretsen, et multipolygon. Blir omtalt som digital krets. I geografiske koordinater.
kommuneIds java.util.Set Sett med KommuneId for de kommuner som kretsen er knyttet til. Kretser av subklasse KretsMedEnKommune har kun en kommuneid i settet. Kretser av subklasse KretsMedFlereKommuner har ingen, en eller flere kommuneid i settet.
kretsnr int Kretsens nummer som er unikt innen en kommune og en kretstype. F.eks. grunnkretsnr. Må være gitt.
kretsnavn java.lang.String Kretsens navn. Kan være blankt eller null.
kretstypeKodeId KretstypeKodeId Referanse til kretstype.
kommunalTilleggsdel KretsTillegg Kommunal tilleggsdel for kretsen. En krets har alltid knytning til kommunal tilleggsdel, men det trenger ikke være innhold i tilleggsdelen.

Klasse: KretsId

Superklasse: MatrikkelBubbleId
Beskrivelse: Id for Krets.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: KretsIdent

Superklasse: Ident
Beskrivelse: Identifikasjon for {@link no.statkart.matrikkel.domene.adresse.Krets}, brukt til søkefunksjonalitet i programmeringsgrensesnittene (API-ene).

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
kommunenr java.util.Set Kommuner denne kretsen angår. Tettsted kan mangle knytning til kommune.
kretsnr java.lang.Integer Entydig identifisering av krets.
kretsTypeKodeverdi java.lang.String Kodeverdi for KretstypeKode.

Klasse: KretsInfoObjekt

Superklasse: java.lang.Object
Beskrivelse: Klasse som trekker ut info fra krets som verken er Tettsted eller postnummerområde for visning

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
id KretsId
kretsnr java.lang.Integer
bispedomme java.lang.Integer
prosti java.lang.Integer
prestegjeld java.lang.Integer
klasse java.lang.String
kretsnavn java.lang.String

Klasse: KretsMedEnKommune

Superklasse: Krets
Beskrivelse: KretsMedEnKommune er en subtype av krets som bare kan være knyttet til én kommune. Dette gjelder de offisielle kretstypene grunnkrets, kirkesogn og valgkrets, samt kommunale kretser. Det finnes noen få kirkesogn som går over flere kommuner. Dette er løst med et kirkesogn for hver kommune det tilhører, med likt bispedømme-, prosti-, prestegjeld- og sognnummer.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: KretsMedEnKommuneId

Superklasse: KretsId
Beskrivelse: Id for KretsMedEnKommune.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: KretsMedFlereKommuner

Superklasse: Krets
Beskrivelse: Noen kretstyper kan høre til flere kommuner. Dette er kretstypene postnummeromrade og tettsted.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: KretsMedFlereKommunerId

Superklasse: KretsId
Beskrivelse: Id for KretsMedFlereKommuner.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: Matrikkeladresse

Superklasse: Adresse
Beskrivelse: Adresse i form av et gårds- og bruksnummer og eventuelt et festenummer, eventuelt også et undernummer (Matrikkelforskriften § 2j)

Matrikkeladresse er adresseidentifikasjon i et område der det ikke er tildelt veg-/veiadresse. Matrikkeladresse identifiseres ved matrikkelnummeret til adressens matrikkelenhet (unntatt seksjonsnr). Der hvor det skal være flere adresser på en matrikkelenhet, nummereres disse med undernr. (Matrikkelforskriften §2j)

Se også: Adresse

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
undernr int Fortløpende nummerering av matrikkeladresser med samme gårdsnr/bruksnr/festenr.

Klasse: MatrikkeladresseId

Superklasse: AdresseId
Beskrivelse: Id for Matrikkeladresse.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: MatrikkeladresseIdent

Superklasse: AdresseIdent
Beskrivelse: Identifikasjon for {@link no.statkart.matrikkel.domene.adresse.Matrikkeladresse}, brukt til søkefunksjonalitet i programmeringsgrensesnittene (API-ene). Inneholder også utgåtte veger.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
gardsnr java.lang.Integer Matrikkeladressens gårdsnummer, må være med
bruksnr java.lang.Integer Matrikeladressens bruksnummer, må være med.
festenr java.lang.Integer Matrikkeladressens festenummer, kan mangle.
undernr java.lang.Integer Matrikkeladressens undernummer, kan mangle.

Klasse: Postnummeromrade

Superklasse: KretsMedFlereKommuner
Beskrivelse: Postnummerområder kommer fra Posten Norge. Et postnummerområde kan gå over flere kommuner. Postnummerområdets entydige nummer er 4-sifret, med ledende nuller. Kommune er ikke en del av identifikasjonen av postnummerområde.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: PostnummeromradeId

Superklasse: KretsMedFlereKommunerId
Beskrivelse: Id for Postnummerområde.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: PoststedInfoObjekt

Superklasse: java.lang.Object
Beskrivelse: Klasse som trekker ut info fra Postnummeromrade for visning.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
id PostnummeromradeId
kretsnr int
kretsnavn java.lang.String

Klasse: Tettsted

Superklasse: KretsMedFlereKommuner
Beskrivelse: Tettsted er definert som en hussamling med minst 200 innbyggere der avstanden mellom husene normalt ikke overstiger 50 meter. Det er tillatt med et skjønnsmessig avvik utover 50m mellom husene i områder som ikke skal eller kan bebygges. Husklynger som naturlig hører med til tettstedet taes med inntil en avstand på 400m fra tettstedskjernen. Det er SSB som avgjør om nye husansamlinger skal defineres som tettsted, men i praksis fungerer det slik at kommunen selv trekker nye grenser og sender årlig dokumentasjon for endringene til byrået som eventuelt godkjenner endringene. SSB oppdaterer tettstedsavgrensningene ved årsskiftet hvert år.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: TettstedId

Superklasse: KretsMedFlereKommunerId
Beskrivelse: Id for Tettsted.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: TettstedInfoObjekt

Superklasse: java.lang.Object
Beskrivelse: Klasse som trekker ut info fra Tettsted for visning.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
id TettstedId
kretsnr int
kretsnavn java.lang.String

Klasse: Valgkrets

Superklasse: KretsMedEnKommune
Beskrivelse: Valgkrets er stemmekrets for kommune-/fylkestings- og stortingsvalg. Valgkretsene fastsettes av valgstyret i den enkelte kommune. En kommune er delt inn i én eller flere valgkretser.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: ValgkretsId

Superklasse: KretsMedEnKommuneId
Beskrivelse: Id for Valgkrets.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: Veg

Superklasse: MatrikkelBubbleInspireObject
Beskrivelse: En gate, vegstrekning, sti, plass eller område som har eller skal tildeles et adressenavn. Tilsvarende anvendelse av begrepet Veg finnes ikke i matrikkelforskriften.

En veg i en kommune identifiseres med kommune og adressekode. En veg er vanligvis knyttet til en eller flere {@link Vegadresse}. Vegen eksisterer selv om det ikke er knyttet noen vegadresser til den.

Se også: #validate() , #validateOnInsert() , #validateOnUpdate()

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
kommuneId KommuneId Id til vegens Kommune. Vegen må ha knytning til en kommune.
adressekode int Et nummer som entydig identifiserer adresserbare gater, veger, stier, plasser og områder som er ført i matrikkelen. For hvert adressenavn skal det således foreligge en adressekode, jf. Matrikkelforskriften § 51.2 Adressekode må være gitt, og er unikt innenfor en kommune.
adressenavn java.lang.String Navn på gate, veg, sti, plass eller område som ført i matrikkelen. (Matrikkelforskriften § 2e) Adressenavn kan være blankt. Unikt innenfor kommune (hvis adressenavn er gitt).
kortAdressenavn java.lang.String En forkortelse av adressenavnet dersom dette er på mer enn 22 tegn. Hvis adressenavnet er på 22 tegn eller mindre vil kortAdressenavn inneholde det samme navnet. Matrikkelforskriften § 51. Skal alltid brukes ved utveksling av data med andre systemer.
kommunalTilleggsdel VegTillegg Kommunaltilleggsdel for vegen. Denne er aldri null.

Klasse: VegId

Superklasse: MatrikkelBubbleId
Beskrivelse: Id for Veg.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: VegIdent

Superklasse: Ident
Beskrivelse: Identifikasjon for {@link no.statkart.matrikkel.domene.adresse.Veg}, brukt til søkefunksjonalitet i programmeringsgrensesnittene (API-ene). Inneholder også utgåtte veger.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
kommuneIdent KommuneIdent Vegens kommunenummer, må være med
adressekode int En entydig identifisering av vegen innenfor kommunen.

Klasse: Vegadresse

Superklasse: Adresse
Beskrivelse: Adresse i form av et adressenavn og et adressenummer (matrikkelforskriften § 2i).

Vegadresser er enkeltadresser innen veg i en kommune. Vegadresse identifiseres ved adressekode, husnr og bokstav innen kommune. Vegadresse er tidligere også kalt offentlig adresse.

Se også: Adresse

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
vegId VegId Id til vegadressens {@link Veg}. Den må være gitt.
nr int Del av adressenummer som er definert slik i matrikkelforskrift: et nummer og en eventuell bokstav (husnummer) som entydig identifiserer eiendommer, anlegg, bygninger eller innganger til bygninger innenfor en adresserbar gate, veg, sti, plass eller område (Forskrift § 2f). Det må være større enn 0.
bokstav java.lang.String Del av adressenummer. Ved behov kan det i tillegg til tallet brukes en etterfølgende bokstav. Bokstav skal bare brukes for å unngå omnummerering i tidligere tildelte adresser. Bokstav skal gis i alfabetisk rekkefølge. (matrikkelforskrift § 52 tredje ledd). Bokstav kan være høyst en bokstav, kan være tom.

Klasse: VegadresseId

Superklasse: AdresseId
Beskrivelse: Id for vegadresse.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: VegadresseIdent

Superklasse: AdresseIdent
Beskrivelse: Identifikasjon for {@link no.statkart.matrikkel.domene.adresse.Vegadresse}, brukt til søkefunksjonalitet i programmeringsgrensesnittene (API-ene).

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
adressekode java.lang.Integer Vegens entydige nummer innen kommunen.
nr java.lang.Integer Del av adressenummer som er definert slik i matrikkelforskrift: Et nummer og en eventuell bokstav (husnummer) som entydig identifiserer eiendommer, anlegg, bygninger eller innganger til bygninger innenfor en adresserbar gate, veg, sti, plass eller område (Forskrift § 2f).
bokstav java.lang.String Del av adressenummer (jfr Matrikkelforskrift § 2f). Ved behov kan det i tillegg til tallet brukes en etterfølgende bokstav. Bokstav skal bare brukes for å unngå omnummerering i tidligere tildelte adresser. Bokstav skal gis i alfabetisk rekkefølge. (matrikkelforskrift § 52 tredje ledd). Merknad: Høyst en bokstav.

Klasser for no.statkart.matrikkel.domene.adresse.kodeliste

Klasse: AdressetilleggsnavnKildeKode

Superklasse: Enum
Beskrivelse: Kodeliste over opphav til adressetilleggsnavn, som også er årsaken til at de er registrert i matrikkelen.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
IkkeOppgitt AdressetilleggsnavnKildeKode "Ikke oppgitt" brukes på adresser uten adressetilleggsnavn.
KrevdAvEier AdressetilleggsnavnKildeKode Når adressen gjelder et gårdsbruk, kan den som har grunnbokshjemmel til eiendommen som eier, kreve at den offisielle adressen også skal omfatte gårdens bruksnavn, dersom navnet faller språklig og geografisk sammen med et nedarvet stedsnavn, jf. lov 18. mai 1990 nr. 11 om stadnamn (matrikkelforskriftens § 54 1. ledd)
AnmodetAvHjemmelshaver AdressetilleggsnavnKildeKode Når adressen gjelder en særlig kjent institusjon eller bygning og allmenne hensyn taler for det, kan kommunen på anmodning fra registrert eier fastsette at den offisielle adressen også skal omfatte et navn på institusjonen eller bygningen (matrikkelforskriftens § 54 2. ledd)
Matrikkeladressenavn AdressetilleggsnavnKildeKode Adresser i område med matrikkeladresser som ikke har tildelt et adressetilleggsnavn etter reglene i § 54, kan tilordnes et matrikkeladressenavn etter matrikkelforskriftens § 55 3. ledd. Hvis det tildeles adressetilleggsnavn etter § 54 strykes matrikkeladressenavnet
TildeltAvKommune AdressetilleggsnavnKildeKode Kommunen kan tildele adresser innenfor mindre grender, bolig- eller hyttefelt eller andre avgrensede områder et felles adressetilleggsnavn (Matrikkelforskriftens § 54 3. ledd, men tildeling etter 1. eller 2. ledd går foran 3. ledd)

Klasse: GenerellKretstypeKode

Superklasse: KretstypeKode
Beskrivelse: Generell kretstype for kretser. De generelle kretstypene er grunnkrets, valgkrets, kirkesokn, postnummeromrade og tettsted.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
empty GenerellKretstypeKode

Klasse: GenerellKretstypeKodeId

Superklasse: KretstypeKodeId
Beskrivelse: Id for {@link GenerellKretstypeKode}.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: GenerellKretstypeKodeIdent

Superklasse: KretstypeKodeIdent
Beskrivelse: Identifikasjon for {@link no.statkart.matrikkel.domene.adresse.kodeliste.GenerellKretstypeKode}, brukt til søkefunksjonalitet i programmeringsgrensesnittene (API-ene).

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: KommunalKretstypeKode

Superklasse: KretstypeKode
Beskrivelse: Kretstyper som bare er gyldig i en kommune. Inneholder også skolekrets, som er en kommunal kretstype.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
kommuneId KommuneId Id til {@link Kommune} som kretstypen hører til. Kretstype må ha knytning til en kommune.

Klasse: KommunalKretstypeKodeId

Superklasse: KretstypeKodeId
Beskrivelse: Id for {@link KommunalKretstypeKode}.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: KommunalKretstypeKodeIdent

Superklasse: KretstypeKodeIdent
Beskrivelse: Identifikasjon for {@link no.statkart.matrikkel.domene.adresse.kodeliste.KommunalKretstypeKode}, brukt til søkefunksjonalitet i programmeringsgrensesnittene (API-ene).

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
kommuneIdent KommuneIdent

Klasse: KretstypeKode

Superklasse: Kode
Beskrivelse: Kodeliste over tillatte kretstyper. Kommunene kan definere sine egne kommunale kretstyperkoder.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: KretstypeKodeId

Superklasse: KodeId
Beskrivelse: Id for KretstypeKode.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: KretstypeKodeIdent

Superklasse: KodeIdent
Beskrivelse: Identifikasjon for {@link no.statkart.matrikkel.domene.adresse.kodeliste.KretstypeKode}, brukt til søkefunksjonalitet i programmeringsgrensesnittene (API-ene).

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasser for no.statkart.matrikkel.domene.aktivitetsliste

Klasse: ForretningMelding

Superklasse: Melding
Beskrivelse: En forretning-melding kan være forsøkt sendt inn flere ganger til tinglysing. Dette vil føre til flere meldingsobjekter av denne type. Det er dog kun en melding som kan ha {@link #tinglysningsUtfall tinglysingsutfall} {@code TINGLYST} per {@link MatrikkelenhetForretning}.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
matrikkelenhetForretningId MatrikkelenhetForretningId {@link MatrikkelenhetForretning Matrikkelenhetforretning} denne meldingen stammer fra.
tinglysningsInnsendingId java.lang.String ID for elektronisk melding behandlet i grunnbok. En {@code not null} verdi signaliserer at elektronisk melding til tinglysing er sendt.
tinglysningsUtfall java.lang.String
tinglysingsUtfallBegrunnelser java.util.Set
tinglysingsstatusKode TinglysingsstatusKode

Klasse: ForretningMeldingId

Superklasse: MeldingId
Beskrivelse: $aClass.getComment()

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: MatrikkelenhetMelding

Superklasse: Melding
Beskrivelse: Superklasse for ulike typer meldinger knyttet til matrikkelenhet.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
rolleMatrikkelenhetMeldinger java.util.Set Definerer rollene for matrikkelenhetene i meldingen.

Klasse: MatrikkelenhetMeldingId

Superklasse: MeldingId
Beskrivelse: Id for MatrikkelenhetMelding.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: Melding

Superklasse: MatrikkelBubbleObject
Beskrivelse: Melding generert fra eksterne registre til bruk i aktivitetslisten. En melding gir matrikkelfører beskjed om hva som har endret og hun utfører eventuelle handlinger basert på dette. Meldinger slettes i aktivitetslisten når alle meldinger er behandlet.

Følgende typer eksisterer:

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
navn java.lang.String Kortfattet beskrivelse av melding
meldingstype Meldingstype Type melding.
dato java.util.Date Meldingsdato.
reservertAv java.lang.String Hvem som har reservert meldingen for behandling.
meldingStatus MeldingStatus Informasjon om meldingsstatus. En av flere lovlige koder.
meldingsDetalj java.lang.String Detaljinformasjon om melding.
feil java.lang.String
MELDINGSDETALJE_MAX_LENGTH int
kommuneIds java.util.Set Et sett av norske kommuner.

Klasse: MeldingId

Superklasse: MatrikkelBubbleId
Beskrivelse: Id for melding.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: RolleMatrikkelenhetMelding

Superklasse: EntityComponent
Beskrivelse: Definerer rolle for en matrikkelenhet i en Melding.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
id java.lang.Long Id for RolleMatrikkelenhetMelding.
matrikkelenhetId MatrikkelenhetId
rolleIMelding RolleIMelding Beskriver matrikkelenhetens rolle i transaksjonsmelding fra tinglysingen.

Klasse: TinglysingMelding

Superklasse: MatrikkelenhetMelding
Beskrivelse: Inneholder informasjon om en melding fra tinglysingen i eksternregisteret for visning i Matrikkelen.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
dokumentDato java.util.Date
tinglystDokumentIdent TinglystDokumentIdent Inneholder dokumentident for dokumenter fra tinglysing.
merknader java.util.List
ufullstendigMelding boolean

Klasse: TinglysingMeldingId

Superklasse: MatrikkelenhetMeldingId
Beskrivelse: Id for TinglysingMelding.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: TinglysingsUtfallBegrunnelse

Superklasse: EntityComponent
Beskrivelse: $aClass.getComment()

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
id java.lang.Long
forretningMelding ForretningMelding
kontrollkode java.lang.String
kontrollnavn java.lang.String
kontrollutfall java.lang.String
begrunnelsekode java.lang.String
begrunnelsetekst java.lang.String
begrunnelseelementnavn java.lang.String

Klasser for no.statkart.matrikkel.domene.aktivitetsliste.kodeliste

Klasse: MeldingStatus

Superklasse: Enum
Beskrivelse: Status for behandling av meldinger.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
Ubehandlet MeldingStatus
Reservert MeldingStatus
FerdigBehandlet MeldingStatus
Informasjon MeldingStatus
IngenBehandling MeldingStatus

Klasse: Meldingstype

Superklasse: Enum
Beskrivelse: Liste over lovlige meldingstyper for aktivitetslisten.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
NyTinglysingsMelding Meldingstype
HjemmelshaverMelding Meldingstype
NySammenslaingsMelding Meldingstype
EndretSammenslaingsMelding Meldingstype
FeilfortSammenslaingsMelding Meldingstype
EierforholdMelding Meldingstype

Klasse: RolleIMelding

Superklasse: Enum
Beskrivelse: Inneholder roller en matrikkelenhet kan ha i en melding.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
Avgiver RolleIMelding
Mottaker RolleIMelding
IkkeOppgitt RolleIMelding
Bestaende RolleIMelding
Utgatt RolleIMelding
TinglystMatrikkelenhet RolleIMelding

Klasser for no.statkart.matrikkel.domene.bygning

Klasse: Bruksenhet

Superklasse: MatrikkelBubbleInspireObject
Beskrivelse: Med bruksenhet menes bygning eller del av bygning (lokale), f.eks. bolig, kontorenhet, verksted og lager, dvs. et rom eller en samling rom og åpne deler som sammen anvendes i en bestemt hensikt av en bruker, som kan være eier, leier eller annen bruksrettshaver. (Fra merknadene til matrikkelforskriften §3).

For bygning som ikke har en reell bruksenhet, skal bruker opprette en "fiktiv" bruksenhet av typen Unummerert. Dette gjøres for å ta vare på knytning til matrikkelenhet og adresse på samme måte både for bygninger med og uten bruksenheter.

Bruksenheter som er av type bolig kalles også boenhet.

Leilighet og lokale er andre betegnelser som har vært brukt på bruksenhet.

En bygning skal alltid registreres med minst en bruksenhet. Dette kreves for å ivareta bygningens knytninger til matrikkelenhet og adresse. Dersom en bygning ikke har bruksenheter må man registrere en unummerert bruksenhet, med adresse- og matrikkelenhetspekere.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
byggId ByggId Bygningen denne bruksenheten er knyttet til, kan ikke være null
etasjeplanKode EtasjeplanKode Etasjeplanet bruksenheten ligger på. Kan for eksempel være hovedetasje eller underetasje. Standardverdi er {@link EtasjeplanKode#IkkeOppgitt}
etasjenr int Etasjenr innenfor etasjeplanet bruksenheten ligger på; del av logisk ident.
lopenr int Løpenr innenfor etasjen bruksenheten ligger på; del av logisk ident.
adresseId AdresseId Adressen til bruksenheten; del av logisk ident, refererer {@link Adresse}.
matrikkelenhetId MatrikkelenhetId Matrikkelenheten bruksenheten ligger på; del av logisk ident, refererer {@link Matrikkelenhet}.
bruksenhetstypeKode BruksenhetstypeKode Hva bruksenheten brukes til. Er en av gitte, lovlige typer. Standardverdi er {@link BruksenhetstypeKode#Bolig}
antallRom int Antall rom for varig opphold, f.eks. stue, soverom, peisestue, kontor o.l. For bygningsendringer kan det være negativt, for bygning må det være 0 eller større.
antallBad int Antall bad i bruksenheten, inkludert rom med dusj. For bygningsendringer kan det være negativt, for bygning må det være 0 eller større.
antallWC int Antall klosettskåler i bruksenheten. For bygningsendringer kan det være negativt, for bygning må det være 0 eller større.
bruksAreal double Alt bruksareal som hører til bruksenheten, uansett etasje. Boder og rom i underetasje og kjeller i blokker o.l. skal tas med dersom de tydelig tilhører de enkelte bruksenhetene spesielt. Rom som er felles for flere bruksenheter, f.eks felles trapp, gangareal, fellesrom og boder som ikke kan spesifiseres på bruksenhet, tas derimot ikke med. Måling av bruksareal følger NS 3940. Unntak er at arealene skal gis i hele kvm. Arealet for store piper og kanaler trekkes ikke fra. For bygningsendringer kan det være negativt, for bygning må det være 0 eller større.
kjokkentilgang KjokkentilgangKode Bruksenhetens tilknytning til kjøkken. Er en av lovlige koder. Standardverdi er {@link no.statkart.matrikkel.domene.bygning.kodeliste.KjokkentilgangKode#IkkeOppgitt}
skalUtga boolean Om bruksenheten skal utgå ved ferdigstillelse av ombygging. (MAT-8497) Skal kun kunne være true for bruksenheter på {@link Bygning}.
byggSkjermingsverdig boolean Om bruksenheten ligger på et skjermingsverdig bygning eller bygningsendring. (MAT-13359)

Klasse: BruksenhetId

Superklasse: MatrikkelBubbleId
Beskrivelse: Id for bruksenheter.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: BruksenhetIdent

Superklasse: Ident
Beskrivelse: Identifikasjon for {@link no.statkart.matrikkel.domene.bygning.Bruksenhet}, brukt til søkefunksjonalitet i programmeringsgrensesnittene (API-ene).

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
etasjeplanKode EtasjeplanKode Etasjeplanet bruksenheten ligger på. Kan for eksempel være hovedetasje eller underetasje. Standardverdi er EtasjeplanKode.IkkeOppgitt.
etasjenr int Etasjenr innenfor etasjeplanet bruksenheten ligger på.
lopenr int Løpenr innenfor etasjen bruksenheten ligger på.
adresseIdent AdresseIdent Ident for adressen til bruksenheten.
matrikkelenhetIdent MatrikkelenhetIdent Ident for matrikkelenhet.
byggIdent ByggIdent Ident for Bygg.

Klasse: Bygg

Superklasse: MatrikkelBubbleInspireObject
Beskrivelse: Superklasse som realiseres gjennom Bygning og Bygningsendring.

Selv om både bygning og bygningsendring er en subklasse av denne klassen, er forholdet også at en bygningsendring er en eid entitet av bygning.

Valideringsregler for bygg:

Se også: #validate() , #validateOnRemove()

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
bygningsnr long En entydig identifikasjon av bygningen. Bygningsnumrene er unike på landsbasis, og tildeles automatisk.
lopenr int Løpende nummerering av bygningsendringer til en bygning. Del av logisk logisk ident som er unik på landsbasis, sammen med bygningsnr
kommuneId KommuneId Id til kommunen som bygningen ligger i. Bygningen må ha kommune.
representasjonspunkt Representasjonspunkt Representasjonspunkt for bygget.
harSefrakminne boolean Flagg som angir om bygget er registrert i SEFRAK-registeret.
harKulturminne boolean Flagg som angir om bygget har registrert kulturminner fra Askeladden eller ikke.
harHeis boolean Flagg for å indikere om det er en heis i bygningen.
bebygdAreal double Grunnflaten av bygget. Det vil si det arealet bygget tar av eiendommen det står på.
utenBebygdAreal boolean Flagg som angir at bygget faktisk ikke har bebygd areal. Når dette er satt er det korrekt at bebygd areal ikke er fyllt inn. Det er ikke mangelfull registrering.

Dette flagget må ikke benyttes hvis man bare ikke vet hva bebygd areal er, kun når man vet at det faktisk ikke er noe bebygd areal fordi bygget er underjordisk eller inni/på et annet bygg. (MAT-9658)

skjermingsverdig boolean Flagg som angir om bygget har en BygningstypeKode som er skjermingsverdig (MAT-13359)
tidligereByggId ByggId Id til evt tidligere bygning, dersom flyttet, refererer Bygg.
etasjer java.util.Set Etasjeinformasjon for bygningen, refererer Etasje.
bruksenhetIds java.util.Set Bygningens bruksenheter, implisitt knytning til adresser og matrikkelenheter, refererer Bruksenhet.
bygningstatusHistorikker java.util.List Hvilken status (lovlige statuser for bygningstiltak) bygningen har eller har gjennomgått. Inneholder historikk. Refererer BygningstatusHistorikk.
kontaktpersoner java.util.Set Bygningens kontaktpersoner og tidligere kontaktpersoner, refererer Kontaktperson.
oppvarmingsKoder java.util.Set Kode for hvilket fyringssystem som utgjør hovedoppvarmingen. Flere kodeverdier kan angis, men bare dersom to fyringssystemer er likeverdige.
energikildeKoder java.util.Set Hvilke energikilder bygget baserer seg på.
bygningstatusKode BygningstatusKode Viser bygningens nåværende status. I spesielle tilfeller kan et bygg få igangsettingstillatelse og ferdigattest for en del av bygget, og så igangsettingstillatelse for en annen del.
avlopsKode AvlopsKode Hvilken avløpsordning bygget benytter seg av. Standardverdi er AvlopsKode#IkkeOppgitt.
vannforsyningsKode VannforsyningsKode Kode for type vannforsyning. Privat vannverk defineres som nett som forsyner mer enn 100 personer eller 20 husstander. Standardverdi er VannforsyningsKode.IkkeOppgitt.
naringsgruppeKode NaringsgruppeKode Hvilken næringsgruppe som opptar størst andel av samlet areal i bygget. Unntak: Dersom bolig er kombinert med annen næring skal bygget ikke gis næringsgruppe bolig. Standardverdi er NaringsgruppeKode.IkkeOppgitt.
opprinnelsesKode OpprinnelsesKode Angir hvordan bygget opprinnelig ble registrert. Standardverdi er OpprinnelsesKode.VanligRegistrering.
etasjedata Etasjedata Sum av informasjon på byggets etasjer. Sumfelt kan være gitt selv om ingen etasjer finnes.
kommunalTilleggsdel BygningTillegg Dette er data som kommunen selv velger om de vil registrere. Denne er aldri null.

Klasse: ByggId

Superklasse: MatrikkelBubbleId
Beskrivelse: Id for Bygg.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: ByggIdent

Superklasse: Ident
Beskrivelse: Identifikasjon for {@link no.statkart.matrikkel.domene.bygning.Bygg}, brukt til søkefunksjonalitet i programmeringsgrensesnittene (API-ene).

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
bygningsnr long En entydig identifikasjon av bygningen. Bygningsnumrene er unike på landsbasis, og tildeles automatisk.

Klasse: Bygning

Superklasse: Bygg
Beskrivelse: Realisasjon av Bygg. I noen tilfeller kalt hovedbygg.

Bygning er matrikkelens representasjon av en planlagt, under oppføring, fullført eller en av en eller annen grunn utgått bygning. Alle bygninger oppført etter 1983 er registrert. I enkelte kommuner har man registrert samtlige bygninger.

En bygning er identifisert av sitt bygningsnummer, som er unikt på tvers av kommuner. Enhver bygning har en {@link #bygningstatusKode status} som angir tilstand ved siste registrering. Det lagres også en eksplisitt historikk over endringer av denne verdien som {@link no.statkart.matrikkel.domene.bygning.Bygg#bygningstatusHistorikker historikker}.

En bygning har en eller flere {@link Bruksenhet bruksenheter}, som beskriver logiske enheter av bygnigen (Leiligheter, lokaler etc). Hver av disse kan ha en egen adresse og matrikkelenhetsreferanse, som danner bygningens knytninger mot adresser/matrikkelenheter.

For bygninger registreres enkelte endringer slik at det er mulig å se hva de enkelte endringer medførte for bygningen. Dette er aktuelt for ombygginger og tilbygging som medfører byggesaksbehandlinger. Dette blir gjort ved at det lages en {@link Bygningsendring } når endringen påbegynnes, og ved dennes ferdigstilling vil bygningen endres med dennes verdier.

Se også: #validate()

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
bygningstypeKode BygningstypeKode Bygningstypen sier hva bygningen er brukt til.
ufullstendigAreal boolean Om arealopplysninger på bygget/bruksenheter/etasjer er fullstendig, dvs om bygget inneholder mer enn dets tilbygg. Defaultverdi er false, dvs arealopplysningene er fullstendige.

Klasse: BygningId

Superklasse: ByggId
Beskrivelse: Id for Bygning.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: BygningIdent

Superklasse: ByggIdent
Beskrivelse: Identifikasjon for {@link no.statkart.matrikkel.domene.bygning.Bygning}, brukt til søkefunksjonalitet i programmeringsgrensesnittene (API-ene).

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: Bygningsendring

Superklasse: Bygg
Beskrivelse:

Bygningsendring beskriver endringer i form av tilbygg, påbygg, underbygg eller ombygginger.

Bygningsendringer føres inn fortløpende med endringsløpenummer, og type bygningsendring går fram av matrikkelen i de enkelte tilfeller.

Bygningsendring har en bygningsendringsKode som forteller typen endring dette er; ombygging, tilbygg, påbygg eller underbygg.

En bygningsendring har data som tilsvarer endringen for bygningen den tilhører. Når en bygningsendring ferdigstilles, vil bygningens data endres med verdiene fra dette objektet:

En bygningsendring er en entitet eid av et bygning. Den er identifisert av et {@link Bygg#lopenr løpenummer}, som er unikt innenfor hver bygning.

Se også: #validate()

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
bygningId BygningId Bygningsendringens tilhørende bygning, kan ikke være null, referer {@link Bygning}.
bygningsendringsKode BygningsendringsKode Bygningsendringens {@link BygningsendringsKode tilbyggskode}: Hvordan bygningsendringen er bygget i forhold til bygningen.

Klasse: BygningsendringId

Superklasse: ByggId
Beskrivelse: Id for Bygningsendring.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: BygningsendringIdent

Superklasse: ByggIdent
Beskrivelse: Identifikasjon for {@link no.statkart.matrikkel.domene.bygning.Bygningsendring}, brukt til søkefunksjonalitet i programmeringsgrensesnittene (API-ene).

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
lopenr java.lang.Integer Løpenummer for Bygningsendring.

Klasse: BygningstatusHistorikk

Superklasse: EntityComponentInspire
Beskrivelse: Hvilken status (lovlige statuser for bygningstiltak) en bygning har eller har gjennomgått. Inneholder historikk.

En bygning kan få samme status flere ganger. Dato for statusen kan mangle, men registrert dato skal alltid være satt for nye historikker.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
id java.lang.Long Intern nøkkel for forekomsten. Må være gitt.
bygg Bygg Bygning som statusen gjelder for. Må være gitt.
bygningstatusKode BygningstatusKode Hvilken status, f.eks. at ferdigattest er gitt. Er en av gitte, lovlige statuser. Må være gitt.
dato java.util.Date Datoen hvor bygningen nådde statusen. Kan mangle.
registrertDato java.util.Date Registrert dato m/klokkeslett legges automatisk på ved innlegging i matrikkelen. Kan mangle på gamle data. Kan ikke endres.

Klasse: EnkelByggSokModel

Superklasse: java.lang.Object
Beskrivelse: Dokumenter her

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
bygningsnummer java.lang.Long
lopenummer java.lang.Integer

Klasse: Etasje

Superklasse: EntityComponentInspire
Beskrivelse: Etasje i bygning. For å kunne angi areal pr. etasje, siden bruksenheter kan gå over flere etasjer.. Logisk identifikasjon er etasjeplan og etasjeplannr innen bygget.

En etasje må være knyttet til en bygning/bygningsendring. Etasjeplankode må være ulik ikke oppgitt og etasjenr må være større enn 0. For bygningsendringer kan arealene være negative, for bygninger må de være større enn eller lik 0. Antall boenheter beregnes ut fra bruksenheter av type bolig på bygget.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
id java.lang.Long Etasjens faktiske id.
bygg Bygg Etasjens bygg.
etasjeplanKode EtasjeplanKode Hvilket plan etasje ligger i, f.eks. om det er en underetasje eller loftsetasje. Er en av gitte, lovlige typer.
etasjenr int Fortløpende nummerering av etasjer som har samme type. Kjeller- og underetasjer nummereres fra terrengnivå og nedover, dvs. har nummer 1 øverst. Hoved- og loftsetasjer nummereres fra terrengnivå og oppover, dvs. har nummer 1 nederst.
antallBoenheter int Antall boenheter i etasjen. Beregnes automatisk av systemet etter bruksenheter av type bolig på etasjen. En bruksenhet regnes bare med i den etasjen den har sin inngang.
bruksarealTilBolig double Totalt areal i etasjen brukt til bolig Etasjens samlede brukareal til boligformål. I boligbygg regnes garasje som bruksareal til bolig når garasjen tilhører en bolig, også ved på/tilbygg av garasje.

Arealmålingen følger NS 3940. Unntak er:

  • Arealene skal angis i hele kvadratmeter.
  • Areal for store piper og kanaler skal ikke trekkes fra.

På etasjenivå omfatter bruksarealet i utgangspunktet alt tilgjengelig areal. Inspeksjonsluke ut i ellers utilgjengelig areal gjør ikke arealet tilgjengelig i denne sammenhengen. Åpning for trapper, heiser ol. og vegger mellom bruksenhetene skal trekkes fra. Når planet er loft måles arealet ut til 0,6m utenfor høyden på 1,9m.

bruksarealTilAnnet double Bruksareal til annet enn bolig i henhold til NS 3940 med diverse unntak.

Unntak fra NS 3940 er:

  • Arealene skal angis i hele kvm
  • Areal for store piper og kanaler trekkes ikke fra

På etasjenivå omfatter arealet i utgangspunktet alt tilgjengelig areal. Inspeksjonsluke ut til ellers utilgjengelig areal gjør ikke arealet tilgjengelig i denne sammenhengen. Åpning for trapper, heiser ol. og vegger mellom bruksenheter skal trekkes fra. Dersom planet er loft, måles arealet ut til 0,6m utenfor høyden på 1,9m.

bruksarealTotalt double Totalt bruksareal er sum av bruksareal til bolig og bruksareal til annet.
alternativtAreal double Alternativt areal i etasjen. Kommunene bestemmer hva de vil legge i feltet, f.eks. leieareal.
alternativtAreal2 double Feltet er til fri disposisjon for kommunene.
bruttoarealTilBolig double Bruttoareal for bolig.
bruttoarealTilAnnet double Bruttoareal for annet enn bolig.
bruttoarealTotalt double Bruttoareal totalt.

Klasse: Etasjedata

Superklasse: java.lang.Object
Beskrivelse: Sum av informasjon på byggets etasjer. Sumfelt kan være gitt selv om ingen etasjer finnes.

Merknad: Unntaksvis er ikke sum etasjedata avledet fra etasjer, men lagt inn direkte på bygget.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
antallBoenheter int Sum antall boenheter på bygning (bruksenheter av type bolig).
bruksarealTilBolig double Sum bruksareal til bolig på bygning.
bruksarealTilAnnet double Sum bruksareal til annet enn bolig på bygning.
bruksarealTotalt double Sum totalt bruksareal på bygning.
alternativtAreal double Sum alternativt areal på bygning.
alternativtAreal2 double Sum alternativt areal2 på bygning.
bruttoarealTilBolig double Sum bruttoareal for bolig på bygning.
bruttoarealTilAnnet double Sum bruttoareal for annet enn bolig på bygning.
bruttoarealTotalt double Sum bruttoareal totalt på bygning.

Klasse: JuridiskKontaktperson

Superklasse: Kontaktperson
Beskrivelse:

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: Kontaktperson

Superklasse: EntityComponentInspire
Beskrivelse: Etter matrikkelforskriften § 3(1) b) omfatter matrikkelen opplysninger om kontaktperson for bygning. I følge merknadene til denne bestemmelsen kan det registreres flere kontaktpersoner til hver bygning og disse kan ha ulike roller, f.eks. tiltakshaver eller forretningsfører. Typiske eksempler på kontaktperson er byggherre og ansvarlig søker. Kontaktperson har en person med dennes rolle, samt dato for personens ikrafttreden i rollen.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
id java.lang.Long Kontaktpersonen faktiske id.
bygg Bygg Kontaktpersonen eiende entitet.
personId PersonId Person knyttet til kontaktpersonen, refererer {@link Person }
kontaktpersonKode KontaktpersonKode Type kontaktforhold som personen/organisasjonen har mot bygget. Kontaktperson kan være enten av typen tiltakshaver eller kontaktperson. Standardverdi er KontaktpersonKode.Tiltakshaver
datofra java.util.Date Dato for personens ikrafttreden i rollen

Klasse: KontaktpersonDuplikatsjekker

Superklasse: java.lang.Object
Beskrivelse: $aClass.getComment()

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
k Kontaktperson

Klasser for no.statkart.matrikkel.domene.bygning.kodeliste

Klasse: AvlopsKode

Superklasse: Enum
Beskrivelse: Kodeliste over ulike typer avløp.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
IkkeOppgitt AvlopsKode Avløpskoden er ikke oppgitt.
OffentligKloakk AvlopsKode Avløpskode for offentlig kloakk, tidligere 1 i GAB.
PrivatKloakk AvlopsKode Avløpskode for privat kloakk, tidligere 2 i GAB.
IngenKloakk AvlopsKode Avløpskode for ingen tilknytning til kloakk, tidligere 3 i GAB.

Klasse: BruksenhetstypeKode

Superklasse: Enum
Beskrivelse: Oversikt over ulike typer bruksenheter (lokaler) i en bygning.

Se også: Enum

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
Bolig BruksenhetstypeKode Bruksenhetstype Bolig.
IkkeGodkjentBolig BruksenhetstypeKode Bruksenhetstype for ikke godkjent bolig. Brukes som bolig, men er ikke godkjent til dette.
Fritidsbolig BruksenhetstypeKode Bruksenhetstype for fritidsbolig. En fritidsbolig benyttes ikke som permanent bolig.
AnnetEnnBolig BruksenhetstypeKode Bruksenhetstype for annen bruk enn bolig, som regel næringsvirksomhet.
UnummerertBruksenhet BruksenhetstypeKode Bruksenhet av typen unummerert bruksenhet.
Ukjent BruksenhetstypeKode Ukjent bruksenhetstype.

Klasse: BygningsendringsKode

Superklasse: Enum
Beskrivelse: Koder for hvordan bygningsendringen bygningsmessig ligger i forhold til hovedbygget.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
Tilbygg BygningsendringsKode Tilbygg er en bygningsendring hvor størstedelen kommer på siden av eksisterende bygg. Gjelder også bygningsendring som bygges i forlengelse av bygning, men oppå kjeller.
Pabygg BygningsendringsKode Påbygg er en bygningsendring hvor størstedelen kommer oppå eksisterende bygg.
Underbygg BygningsendringsKode Underbygg er en bygningsendring hvor størstedelen kommer under eksisterende bygg.
Ombygging BygningsendringsKode Ombygging er en bygningsendring hvor størstedelen kommer fra ombygging eksisterende bygg.
Ukjent BygningsendringsKode Ukjent bygningsendringskode.

Klasse: BygningstatusKode

Superklasse: Enum
Beskrivelse: Lovlige statuser for bygningstiltak, rekkefølgen på tallverdiene er av betydning. En bygnings gjeldende status er vanligvis dens status med høyest tallkode.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
Rammetillatelse BygningstatusKode Kode for at det er gitt rammetillatelse.
Igangsettingstillatelse BygningstatusKode Kode for at det er gitt igangsettingstillatelse.
MidlertidigBrukstillatelse BygningstatusKode Kode for at det er gitt midlertidig brukstillatelse
Ferdigattest BygningstatusKode Kode for at det er utferdiget ferdigattest.
TattIBruk BygningstatusKode Kode for at bygget er tatt i bruk
MeldingssakRegistrerTiltak BygningstatusKode Kode for at det er registrert tiltak for meldingssak.
MeldingssakTiltakFullfort BygningstatusKode Kode for at det er fullført tiltak for meldingssak.
IkkePliktigRegistrert BygningstatusKode Kode for at det er fullført tiltak som ikke er pliktig for registrering.
BygningGodkjentForRevetBrent BygningstatusKode Kode for at bygningen er godkjent revet eller brent.
BygningRevetBrent BygningstatusKode Kode for at bygningen er revet eller brent.
ByggingAvlyst BygningstatusKode Kode for at bygging er avlyst.
BygningFlyttet BygningstatusKode Kode for at bygningen er flyttet.
BygningsnrUtgatt BygningstatusKode Kode for at bygningsenheten er utgått (av andre årsaker).
FritattForSoknadsplikt BygningstatusKode Kode for Nybygg og påbygg untatt søknadsplikt

Klasse: BygningstypeKode

Superklasse: Enum
Beskrivelse: Koder for hva bygget er brukt til.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
IkkeValgt BygningstypeKode
Enebolig BygningstypeKode
Eneboligmhybelsokkelleil BygningstypeKode
Vaningshus BygningstypeKode
TomannsboligVertikaldelt BygningstypeKode
Tomannsbolighorisontaldelt BygningstypeKode
VaningshTomannsbVertikal BygningstypeKode
Vaningshtomannsbhorisont BygningstypeKode
Rekkehus BygningstypeKode
KjedeAtriumhus BygningstypeKode
Terrassehus BygningstypeKode
Andresmahusm3boligerelfl BygningstypeKode
Boligblokkpa2etasjer BygningstypeKode
Boligblokkpa3og4etasjer BygningstypeKode
Boligblokkpa5etasjelmer BygningstypeKode
Sambygdboligbyggpa2etasje BygningstypeKode
Sambygdboligbyggpa34etg BygningstypeKode
Sambygdboligbpa5etgelm BygningstypeKode
TrygdebaldershjemHVPUbol BygningstypeKode
Studenthjemstudentboliger BygningstypeKode
Annenbygningforbofellesskap BygningstypeKode
Fritidsbygghyttersommerhol BygningstypeKode
Helarsbbenyttessomfritidsb BygningstypeKode
Vaninghbenyttessomfritidsb BygningstypeKode
Seterhusselrorbuol BygningstypeKode
Skogsogutmarkskoiegamme BygningstypeKode
Garasjeuthusannekstilbolig BygningstypeKode
Garasjeuthannekstilfritidb BygningstypeKode
Naustbathussjobu BygningstypeKode
Boligbrakker BygningstypeKode
Annenboligbygsekreindrift BygningstypeKode
Fabrikkbygning BygningstypeKode
Verkstedbygning BygningstypeKode
Bygningforrenseanlegg BygningstypeKode
Bygnforvannforsblapumpest BygningstypeKode
Annenindustribygning BygningstypeKode
KraftstasjonME15000kVA BygningstypeKode
TransformatorstasjME10000kVA BygningstypeKode
Annenenergiforsyningsbygning BygningstypeKode
Lagerhall BygningstypeKode
KjoleOgFryselager BygningstypeKode
Silobygning BygningstypeKode
Annenlagerbygning BygningstypeKode
Husfordyrlandbrlagersilo BygningstypeKode
Veksthus BygningstypeKode
Driftsbfiskefangstoppdr BygningstypeKode
Naustredskapshusforfiske BygningstypeKode
Annenfiskeriogfangstbygn BygningstypeKode
Annenlandbruksbygning BygningstypeKode
Kontorogadmbygningradhus BygningstypeKode
Bankbygningposthus BygningstypeKode
RadioogTVhus BygningstypeKode
Annenkontorbygning BygningstypeKode
KjopesenterVarehus BygningstypeKode
Butikkbygning BygningstypeKode
Bensinstasjon BygningstypeKode
Annenforretningsbygning BygningstypeKode
Messeogkongressbygning BygningstypeKode
Ekspbygnflytermkontrtarn BygningstypeKode
JernbaneogTbanestasjon BygningstypeKode
Godsterminal BygningstypeKode
Postterminal BygningstypeKode
Annenekspogterminalbygning BygningstypeKode
Annentelekommunikasjonsbygn BygningstypeKode
Parkeringshus BygningstypeKode
Annengarasjehangarbygning BygningstypeKode
Biltilsynsbygning BygningstypeKode
AnnenVegOgTrafikktilsbygning BygningstypeKode
Hotellbygning BygningstypeKode
Motellbygning BygningstypeKode
Annenhotellbygning BygningstypeKode
Hospitspensjonat BygningstypeKode
Vandreferiehjem BygningstypeKode
Appartement BygningstypeKode
Campingutleiehytte BygningstypeKode
Annenbygningforovernatting BygningstypeKode
Restaurantbygningkafebygning BygningstypeKode
SentralkjokkenKantinebygning BygningstypeKode
GatekjokkenKioskbygning BygningstypeKode
Annenrestaurantbygning BygningstypeKode
Lekepark BygningstypeKode
Barnehage BygningstypeKode
Barneskole BygningstypeKode
Ungdomsskole BygningstypeKode
Kombbarneogungdomsskole BygningstypeKode
Videregaendeskole BygningstypeKode
Annenskolebygning BygningstypeKode
Univhogskolemauditorleses BygningstypeKode
Laboratoriebygning BygningstypeKode
AnnenUniversitetHogskolebygn BygningstypeKode
Museumkunstgalleri BygningstypeKode
Bibliotekmediatek BygningstypeKode
Zoologiskbotaniskhagebyg BygningstypeKode
Annenmuseumbiblioteksbygning BygningstypeKode
Idrettshall BygningstypeKode
Ishall BygningstypeKode
Svommehall BygningstypeKode
Tribuneogidrettsgarderobe BygningstypeKode
Helsestudio BygningstypeKode
Annenidrettsbygning BygningstypeKode
Kinoteateroperakonsertbygn BygningstypeKode
Samfunnshusgrendehus BygningstypeKode
Diskotekungdomsklubb BygningstypeKode
Annetkulturhus BygningstypeKode
Kirkekapell BygningstypeKode
Bedehusmenighetshus BygningstypeKode
Krematgravkapellbarehus BygningstypeKode
Synagogemoske BygningstypeKode
Kloster BygningstypeKode
Annenbygnforreligiosakt BygningstypeKode
Sykehus BygningstypeKode
Sykehjem BygningstypeKode
Boogbehandlingssenter BygningstypeKode
Rehabiliterinstitusjonkurbad BygningstypeKode
Annetsykehjem BygningstypeKode
Klinikklegekontorlegesenter BygningstypeKode
Helsesosialsenthelsestasj BygningstypeKode
Annenprimarhelsebygning BygningstypeKode
Fengselsbygning BygningstypeKode
Politistasjon BygningstypeKode
Brannstasjonambulansestasjon BygningstypeKode
Fyrstasjonlosstasjon BygningstypeKode
Stasjforradarovvavflysk BygningstypeKode
Tilfluktsrombunker BygningstypeKode
Annenberedskapsbygning BygningstypeKode
Monument BygningstypeKode
Offentligtoalett BygningstypeKode
Ukjent BygningstypeKode

Klasse: EnergikildeKode

Superklasse: Enum
Beskrivelse: Lovlige energikilder, definert på nye byggesaksblanketter fra NBR. Dette er en liste som det kan foretas flere valg fra.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
Elektrisitet EnergikildeKode Energikildekode for elektrisitet.
OljeParafin EnergikildeKode Energikildekode for olje eller parafin.
Biobrensel EnergikildeKode Energikildekode for biobrensel
Solenergi EnergikildeKode Energikildekode for solenergi.
Varmepumpe EnergikildeKode Energikildekode for varmepumpe.
Gass EnergikildeKode Energikildekode for gass.
Fjernvarme EnergikildeKode Energikildekode for fjernvarme.
AnnenEnergiKilde EnergikildeKode Energikildekode for annen energikilde enn de som har ferdigdefinerte koder.

Klasse: EtasjeplanKode

Superklasse: Enum
Beskrivelse: Etasjeplanbetegnelse. Viser om etasjeplan er hoved-, kjeller, loft eller underetasje.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
IkkeOppgitt EtasjeplanKode Etasjeplankoden er ikke oppgitt. Brukes på unummererte bruksenheter.
Hovedetasje EtasjeplanKode Etasjeplankode for hovedetasje. Et plan der underkant dekke er høyere enn 1,5 m over planert terrengs gjennonsnittsnivå rundt bygningen, og der den frie bredden i høyde 1,9 m må minst være 1,9 m.
Kjelleretasje EtasjeplanKode Etasjeplankode for kjelleretasje. Et plan der underkant dekke eller himling er høyst 0,75 m over planert terreng gjennomsnittsnivå rundt bygningen.
Loft EtasjeplanKode Etasjeplankode for loft. Et tilgjengelig rom over øverste alminnelige etasje som ikke oppfyller kravene til alminnelig etasje. Fri høyde må være større eller lik 1,9 m i en bredde på minst 0,6 m. Loftsarealet måles til 0,6 m utenfor høyde på minst 1,9 m.
Underetasje EtasjeplanKode Etasjeplankode for underetasje. Et plan der underkant dekke eller himling er høyere enn 0,75 m, men høyst 1,5 m over planert gjennomsnittsnivå.

Klasse: KjokkentilgangKode

Superklasse: Enum
Beskrivelse: Kodeliste over tilknytninger til kjøkken i bruksenhet.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
IkkeOppgitt KjokkentilgangKode Kjøkkenkode er ikke oppgitt.
Kjokken KjokkentilgangKode Har eget kjøkken.
IkkeKjokken KjokkentilgangKode Har ikke adgang til kjøkken.
FellesKjokken KjokkentilgangKode Har adgang til felles kjøkken.
Ukjent KjokkentilgangKode Ukjent kjøkkenkode

Klasse: KontaktpersonKode

Superklasse: Enum
Beskrivelse: Kontaktpersonkode kan være enten tiltakshaver eller kontaktperson.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
Tiltakshaver KontaktpersonKode
Kontaktperson KontaktpersonKode

Klasse: NaringsgruppeKode

Superklasse: Enum
Beskrivelse: Lovlige koder for næringsgruppe som bygg kan tilhøre. Kodeliste endret i versjon 2.5. Benytter SN2007 som underlag.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
IkkeOppgitt NaringsgruppeKode Kode for ikke oppgitt næringsgruppe
Bolig NaringsgruppeKode Bolig
JordbrukSkogbrukFiske NaringsgruppeKode Jordbruk, skogbruk og fiske
BergverksdriftUtvinning NaringsgruppeKode Bergverksdrift og utvinning
Industri NaringsgruppeKode Industri
ElektrisitetGassDampVarmtvann NaringsgruppeKode Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning
ByggeOgAnleggsvirksomhet NaringsgruppeKode Bygge- og anleggsvirksomhet
VarehandelReparasjonMotorvogner NaringsgruppeKode Varehandel, reparasjon av motorvogner
OvernattingServeringsvirksomhet NaringsgruppeKode Overnattings- og serveringsvirksomhet
TransportLagring NaringsgruppeKode Transport og lagring
FinansieringForsikringsvirksomhet NaringsgruppeKode Finansierings- og forsikringsvirksomhet
OmsetningDriftFastEiendom NaringsgruppeKode Omsetning og drift av fast eiendom
OffentligForvaltning NaringsgruppeKode Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
Undervisning NaringsgruppeKode Undervisning
HelseSosialtjenester NaringsgruppeKode Helse- og sosialtjenester
InternasjonaleOrganisasjoner NaringsgruppeKode Internasjonale organisasjoner og organer
AnnetSomIkkeErNaring NaringsgruppeKode Annet som ikke er næring
LonnetArbeidPrivatHusholdning NaringsgruppeKode Lønnet arbeid i private husholdninger
VannforsyningAvlopRenovasjon NaringsgruppeKode Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet
InformasjonKommunikasjon NaringsgruppeKode Informasjon og kommunikasjon
FagligVitenskapeligTeknisk NaringsgruppeKode Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting
Forretningsmessig NaringsgruppeKode Forretningsmessig tjenesteyting
KulturellvirksomhetUnderholdning NaringsgruppeKode Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter
Annentjenesteyting NaringsgruppeKode Annen tjenesteyting

Klasse: OpprinnelsesKode

Superklasse: Enum
Beskrivelse: Angir hvordan bygget opprinnelig ble registrert i GAB eller matrikkel.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
Fylkesforsyningsnemnda OpprinnelsesKode Bygg etablert av fylkeskommune/ fylkesforsyningsnemda
SEFRAK OpprinnelsesKode Bygning har blitt registrert pga knytning mot Sefrak-objekt, og har bygningsnr innen en kommunes serie av "Sefrak-bygninger". Reigstrert via de opprinnelige SEFRAK-registreringene (SEkretariatet For Registrering Av faste Kulturminner i Norge).
GenerertPgaTilbygg OpprinnelsesKode Bygninger som er atumatisk generert i GAB på grunnlag av registering av data for tilbygg.
RuinVedRegistreringspunktSEFRAK OpprinnelsesKode Bygning ble registrert pga knytning mot Sefrak-objekt, men var ruin ved registreringstidspunktet.
VanligRegistrering OpprinnelsesKode Bygning er registrert ved vanlig registrering.
Massivregistrering OpprinnelsesKode Massivetablering av bygningsregisteret. Massivregistering av bygninger. Landsdekkende prosjekt der alle bygninger over 15 m2 skulle legges inn i GAB med koordinat, bygningstype og eiendomspeker (gnr/bnr/fnr). Prosjektoppstart: 1993 og avsluttet 1995. Status: Stort sett alle bygninger over 15 m2 i hele landet er registrert. Noe kontrollarbeid gjenstår.

Klasse: OppvarmingsKode

Superklasse: Enum
Beskrivelse: Kodeliste som viser hovedoppvarmingsystemene i bygning. Dette er en liste som det kan foretas flere valg fra.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
Elektrisk OppvarmingsKode
Sentralvarme OppvarmingsKode
AnnenOppvarming OppvarmingsKode

Klasse: VannforsyningsKode

Superklasse: Enum
Beskrivelse: Kodeliste for type vannforsyning bygning er tilknyttet.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
IkkeOppgitt VannforsyningsKode
TilknyttetOffVannverk VannforsyningsKode
TilknyttetPrivatVannverk VannforsyningsKode
AnnenPrivatInnlagt VannforsyningsKode
AnnenPrivatIkkeInnlagt VannforsyningsKode

Klasser for no.statkart.matrikkel.domene.fob

Klasse: FoBBygning

Superklasse: MatrikkelBubbleObject
Beskrivelse: Data tilhørende bygning fra folke og boligtellingen.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
kommuneId KommuneId Id for den kommunen bygningen ligger i.
byggId ByggId Id for bygningen som FOB data tilhører. Kan være null hvis bygningen ikke ble konvertert. Kan også referere til en id som ikke finnes dersom bygningen har blitt slettet.
bygningsnr long Bygningsnr på bygningen FoB data tilhører.
eierOgLeieforholdKode EierOgLeieforholdKode Oppl. gitt av eier eller beboer.
byggearKode ByggearKode Byggeår, intervallkoder
byggear int Byggeår, eksakt
heisKode HeisKode Heis i bygget
avlopsKode AvlopsKode Type kloakkanlegg; kan være flere koder for bygningen.
oppvarmingKoder java.util.Set Oppvarming, inntil 7 koder. Kan være flere koder for bygningen.
oppvarmingKode OppvarmingKode Primær oppvarming; den oppvarmingskoden som er oppgitt på flest boliger i bygningen.
energikildeKoder java.util.Set Energikilde, inntil 7 koder. Kan være flere koder for bygningen.
energikildeKode EnergikildeKode Primær energikilde; den energikilde som er oppgitt på flest boliger i bygningen.
sentralfyrKode SentralfyrKode Kode for sentralfyring.
fjernvarmeanleggKode FjernvarmeanleggKode Kode for tilknytning til fjernvarmeanlegg.

Klasse: FoBBygningId

Superklasse: MatrikkelBubbleId
Beskrivelse: Id for FoBBygning.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: FoBLeilighet

Superklasse: MatrikkelBubbleObject
Beskrivelse: Data tilhørende leilighet fra folke og boligtellingen.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
kommuneId KommuneId Id til Kommune som FoBLeilighet hører til.
foBBygningId FoBBygningId Id til FoBBygning som FoBLeilighet hører til.
bruksenhetId BruksenhetId Id til Bruksenhet som FoBLeilighet er knyttet til.
bygningsnr long Bygningens nummer.
inngangsnr int Nummer på bygningens inngang som FoBLeilighet er knyttet til.
etasjeplanKode EtasjeplanKode Kode for etasjeplan.
etasjenr int Etasjenummer under etasjeplan.
lopenr int Løpenummer under etasjeplan og etasjenummer.
eierOgLeieforholdKode EierOgLeieforholdKode Kode for om opplysningene er gitt av eier eller leier.
bruksarealKode BruksarealKode Kode for størrelse på bruksareal.
bruksareal int Bruksareal.
kjokkenKode KjokkentilgangKode Kode for kjøkkentilgang.
antallBad int Antall bad.
antallWC int Antall toaletter.
antallRom int Antall rom.
tilgangRullestolKode TilgangRullestolKode Kode for tilgang med rullestol.
oppvarmingKoder java.util.Set Sett med OppvarmingKode.
energikildeKoder java.util.Set Sett med EnergikildeKode.
sentralfyrKode SentralfyrKode Kode for sentralfyring.
fjernvarmeanleggKode FjernvarmeanleggKode Kode for tilknytning til fjernvarmeanlegg.

Klasse: FoBLeilighetId

Superklasse: MatrikkelBubbleId
Beskrivelse: Id for FoBLeilighet.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasser for no.statkart.matrikkel.domene.fob.kodeliste

Klasse: AvlopsKode

Superklasse: Enum
Beskrivelse: Konstant kodeliste for bygningers avløpsløsning, knyttet til data fra FoB.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
IkkeOppgitt AvlopsKode
OffentligKloakk AvlopsKode
PrivatKloakk AvlopsKode
IngenKloakk AvlopsKode
IkkeEntydig AvlopsKode

Klasse: BruksarealKode

Superklasse: Enum
Beskrivelse: Konstant kodeliste for størrelse på bygnings bruksareal, knyttet til data fra FoB.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
IkkeOppgitt BruksarealKode
BruksarealUnder_30 BruksarealKode
Bruksareal_30_39 BruksarealKode
Bruksareal_40_49 BruksarealKode
Bruksareal_50_59 BruksarealKode
Bruksareal_60_79 BruksarealKode
Bruksareal_80_99 BruksarealKode
Bruksareal_100_119 BruksarealKode
Bruksareal_120_139 BruksarealKode
Bruksareal_140_159 BruksarealKode
Bruksareal_160_199 BruksarealKode
Bruksareal_200_249 BruksarealKode
Bruksareal_250_299 BruksarealKode
Bruksareal_300_349 BruksarealKode
BruksarealOver_350 BruksarealKode

Klasse: ByggearKode

Superklasse: Enum
Beskrivelse: Konstant kodeliste for bygningers byggeår, knyttet til data fra FoB.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
IkkeOppgitt ByggearKode
byggetFor_1990 ByggearKode
bygget_1901_20 ByggearKode
bygget_1921_40 ByggearKode
bygget_1941_45 ByggearKode
bygget_1946_60 ByggearKode
bygget_1961_70 ByggearKode
bygget_1971_80 ByggearKode
bygget_1981_90 ByggearKode
byggetEtter_1991 ByggearKode

Klasse: EierOgLeieforholdKode

Superklasse: Enum
Beskrivelse: Koder for om opplysningene er gitt av eier eller leier, tilknyttet FoB data.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
IkkeOppgitt EierOgLeieforholdKode
FraBeboer EierOgLeieforholdKode
FraEier EierOgLeieforholdKode

Klasse: EnergikildeKode

Superklasse: Enum
Beskrivelse: Konstant kodeliste for energikilder som bygning benytter seg av, knyttet til FoB-data.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
IkkeOppgitt EnergikildeKode
Elektrisk EnergikildeKode
FastBrensel EnergikildeKode
FlytendeBrensel EnergikildeKode
Gass EnergikildeKode
Solenergi EnergikildeKode
AndreEnergikilder EnergikildeKode
VetIkke EnergikildeKode
IkkeEntydig EnergikildeKode

Klasse: FjernvarmeanleggKode

Superklasse: Enum
Beskrivelse: Konstant kodeliste for bygnings tilknytning til fjernvarmeanlegg, tilknyttet FoB-data.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
IkkeOppgitt FjernvarmeanleggKode
HarFjernvarmeanlegg FjernvarmeanleggKode
HarIkkeFjernvarmeanlegg FjernvarmeanleggKode

Klasse: HeisKode

Superklasse: Enum
Beskrivelse: Koder for heis i bygning, tilknyttet FoB-data.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
IkkeOppgitt HeisKode
HarHeis HeisKode
HarIkkeHeis HeisKode

Klasse: OppvarmingKode

Superklasse: Enum
Beskrivelse: Konstant kodeliste for type oppvarming bygning benytter seg av, knyttte til FoB-data.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
IkkeOppgitt OppvarmingKode
PanelovnVarmekabel OppvarmingKode
Vannbaren OppvarmingKode
ApenPeis OppvarmingKode
LukketOvnFastBrensel OppvarmingKode
KaminOvnFlytendeBrensel OppvarmingKode
Varmepumpe OppvarmingKode
Annet OppvarmingKode
IkkeEntydig OppvarmingKode

Klasse: SentralfyrKode

Superklasse: Enum
Beskrivelse: Konstant kodeliste for bygnings bruk av sentralvarme, tilknyttet FoB-data.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
IkkeOppgitt SentralfyrKode
HarSentralfyr SentralfyrKode
HarIkkeSentralfyr SentralfyrKode

Klasse: TilgangRullestolKode

Superklasse: Enum
Beskrivelse: Konstant kodeliste for tilgang av rullestol i bygningen, tilknyttet FoB-data.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
IkkeOppgitt TilgangRullestolKode
Rullestol TilgangRullestolKode
IkkeRullestol TilgangRullestolKode

Klasser for no.statkart.matrikkel.domene.forretning

Klasse: AktiverUtgattMatrikkelenhetForretning

Superklasse: MatrikkelenhetForretning
Beskrivelse: Forretning for å sette en utgått Matrikkelenhet som aktiv.

Validering av forretningen:

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: AktiverUtgattMatrikkelenhetForretningId

Superklasse: MatrikkelenhetForretningId
Beskrivelse: Id for en {@link no.statkart.matrikkel.domene.forretning.AktiverUtgattMatrikkelenhetForretning}.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: ArealIForretning

Superklasse: EntityComponentInspire
Beskrivelse: Komponent brukt i forretning for å koble matrikkelenhet mot forretning og for å kunne angi matrikkelenhetens arealendring og rolle i forretningen. Arealet kan være positivt (+arealendring) eller negativt (-arealendring).

Se også: Forretning

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
id java.lang.Long Persistent id for denne komponenten.
forretning Forretning Forretningen denne matrikkelenheten er knyttet til.
matrikkelenhetId MatrikkelenhetId Id til Matrikkelenhet som får eller avgir arealendring, eller som er knyttet til forretningen på annen måte.
lopenr int Løpenummer for å knytte sammen avgiver og mottaker i forretningen når det er flere.
rolle RolleIForretningKode Matrikkelenhets rolle i forretning (f.eks om den er avgiver eller mottaker av arealendring, -eller bare er berørt).
arealendring double Areal i kartplanet som går til fradrag eller tillegg for Matrikkelenheten i forretningen.
omnummerertFra MatrikkelNr MatrikkelNr som Matrikkelenheten hadde før omnummerering.
omnummerertTil MatrikkelNr MatrikkelNr som Matrikkelenheten fikk etter omnummerering.

Klasse: ArealmalingForretning

Superklasse: MatrikkelenhetForretning
Beskrivelse: Forretning for arealmåling av matrikkelenhet, som kun kommer fra GAB. Forretningstypen er ikke direkte videreført i Matrikkelen.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: ArealmalingForretningId

Superklasse: MatrikkelenhetForretningId
Beskrivelse: Id for en {@link ArealmalingForretning}.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: ArealoverforingForretning

Superklasse: MatrikkelenhetGeometriForretning
Beskrivelse: Forretning for overføring av areal mellom to eller flere {@link Matrikkelenhet}er.

Avhengig av netto arealendring for matrikkelenhetene vil de involverte matrikkelenhetene regnes som avgiver eller mottaker i forretningen. Øvrige matrikkelenheter som måtte bli endret som følge av endring av grenser, (som beskrevet i {@link MatrikkelenhetGeometriForretning}), blir berørte og får ikke knyttet noen arealendring til forretningen.

Validering av forretningen:

Se også: GrensejusteringForretning

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
unntakEtterML9f java.lang.Boolean Unntak jf ML § 9 første ledd bokstav f: - når arealet skal overføres fra et uregistrert jordsameie - når arealet skal overføres fra et område som ligger til flere bruksnummer uten at grensene mellom enhetene er kjent

Klasse: ArealoverforingForretningId

Superklasse: MatrikkelenhetGeometriForretningId
Beskrivelse: Id for en {@link ArealoverforingForretning}.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: DigitaliseringAvKoordinatForretning

Superklasse: MatrikkelenhetForretning
Beskrivelse: Forretning for digitalisering av koordinat, som kun kommer fra GAB. Forretningstypen er ikke direkte videreført i Matrikkelen.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: DigitaliseringAvKoordinatForretningId

Superklasse: MatrikkelenhetForretningId
Beskrivelse: Id for en {@link DigitaliseringAvKoordinatForretning}.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: EksisterendeMatrikkelenhetForretning

Superklasse: MatrikkelenhetGeometriForretning
Beskrivelse: Forretning over eksisterende {@link Matrikkelenhet}.

Merknad: Skal ikke brukes etter matrikkelversjon 2.2. Denne forretningen erstattes av nye subklasser

Da denne forretningen er knyttet til en eller flere eksisterende flater i Matrikkelen, vil dette innebære at deres tilhørende matrikkelenheter blir berørt av denne forretningen. Disse vil (som beskrevet i {@link MatrikkelenhetGeometriForretning}) dermed ikke få endret sitt oppgitte areal.

Denne forretningen kan også benyttes for fullføring av midlertidig forretning, med tilhørende matrikkelenheter som involverte.

Validering av forretningen:

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
forretningSomGrunnlagId MatrikkelenhetForretningId Id for forretning brukt som grunnlag (og evt. for fullføring av midlertidig forretning eller feilretting).
eksisterendeMatrikkelenhetId MatrikkelenhetId Id for matrikkelenhet forretningen føres over.

Er påkrevet i subklasser. Unntak er data før versjon 2.2 der dette feltet var valgfritt for {@link EksisterendeMatrikkelenhetForretning}. Det samme gjelder for konverterte data.

Klasse: EksisterendeMatrikkelenhetForretningId

Superklasse: MatrikkelenhetGeometriForretningId
Beskrivelse: Id for en {@link EksisterendeMatrikkelenhetForretning}.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: EndreEgenskapForretning

Superklasse: MatrikkelenhetForretning
Beskrivelse: Forretning for endring av egenskap på {@link Matrikkelenhet}.

Endring av egenskap for en matrikkelenhet er å regne som en forretning i matrikkelen. Den eneste matrikkelenheten som inngår i forretningen er matrikkelenhet hvis egenskaper skal oppdateres

Validering av forretningen:

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: EndreEgenskapForretningId

Superklasse: MatrikkelenhetForretningId
Beskrivelse: Id for en {@link EndreEgenskapForretning}.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: EndreMatrikkelenhetstypeForretning

Superklasse: MatrikkelenhetForretning
Beskrivelse: Forretning for endring av matrikkelenhetstype.
Mulige endringer av matrikkelenhetstype er:

Fra annen matrikkelenhet til grunneiendom:

Fra annen matrikkelenhet til festegrunn: Fra festegrunn til grunneiendom: Fra grunneiendom til festegrunn: Fra grunneiendom til anleggseiendom: Fra grunneiendom til jordsameie: Fra anleggseiendom til grunneiendom: Fra jordsameie til grunneiendom:

Se også: #validate()

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: EndreMatrikkelenhetstypeForretningId

Superklasse: MatrikkelenhetForretningId
Beskrivelse: Id for en {@link no.statkart.matrikkel.domene.forretning.EndreMatrikkelenhetstypeForretning}.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: EtablereFesteForretning

Superklasse: MatrikkelenhetGeometriForretning
Beskrivelse: Forretning for oppretting av feste på en {@link Grunneiendom} eller et registrert {@link Jordsameie}.

Som avgiver i denne forretningen skal være en bestående/ikke seksjonert grunneiendom eller et jordsameie. Kan ikke være teig hvor matrikkelnr mangler/matrikkelnr vann mangler (0/1 eller 0/1).

Den nye festegrunnen må ha et unikt {@link MatrikkelNr}, og kan ha flagget statusene {@link Matrikkelenhet#isOppmalingIkkeFullfort()} og/eller {@link Matrikkelenhet#isMangelMatrikkelforingsKrav()}

Ulike varianter av forretningen:

Før versjon 2.10 av matrikkelen kunne areal også avgis fra festegrunner. Disse festegrunnene måtte være festet på kun en, og samme, matrikkelenhet, som blir avgiver i forretningen, og fikk rollen {@link RolleIForretningKode#TidligereFestegrunn tidligere festegrunn} og arealendring {@code 0}.

Se også: MatrikulerEksisterendeFesteForretning

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: EtablereFesteForretningId

Superklasse: MatrikkelenhetGeometriForretningId
Beskrivelse: Id for en {@link EtablereFesteForretning}.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: FeilrettingAvSeksjonerForretning

Superklasse: ReseksjoneringForretning
Beskrivelse: Forretning for korrigering av data for et seksjonssameie.

Denne forretningen er som reseksjonering, men krever ikke at sameiet er tinglyst og har andre mulige forretningstyper.

Se også: ReseksjoneringForretning

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: FeilrettingAvSeksjonerForretningId

Superklasse: ReseksjoneringForretningId
Beskrivelse: Id for en {@link no.statkart.matrikkel.domene.forretning.FeilrettingAvSeksjonerForretning}.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: Forretning

Superklasse: MatrikkelBubbleInspireObject
Beskrivelse: Forretning dokumenterer ting som har skjedd med Matrikkelenheten opp gjennom tiden.

Forretning dokumenterer også ting som har skjedd med nabo-enhet såfremt de har et felles punkt som inngår i forretningen.

Etter matrikkelforskriften § 3 omfatter matrikkelen opplysninger om matrikkelenheter, herunder om historikk, bl.a. opplysninger om tidligere oppmålingsforretninger. I merknadene til denne bestemmelsen heter det at " Matrikkelenhetens historikk omfatter opplysninger om tidligere fradelinger, sammenslåinger, seksjoneringer, ommatrikuleringer, grensejusteringer, oppmålinger og lignende, herunder dateringer og referanser til saksarkiv."

Alle forretninger i matrikkelen er MatrikkelenhetForretning mellom matrikkelenheter. For en forretning skal ALLE objekter i objektgrafen, definert av forretningen, være validerbare.

Se også: #validate()

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
forretningsTypeKode ForretningsTypeKode Grunnlaget for en endring av matrikkelinformasjon. Merknad: Hvis et punkt er oppdatert får hele grensa eller teigen punktets forretningstype (grensa/teigen er berørt av forretningen).
lopenr long Entydig løpenr til bruk i endringlogg. Konvertert fra GAB, og videreført i Matrikkelen.
forretningsdokumentDato java.util.Date Dato for når forretningen ble avholdt. For eldre forretninger kan den være null.
matrikkelforingsDato java.util.Date Dato for føringen av forretningen i Matrikkelen. Kan være null for konverterte data. Settes automatisk til dagens dato for nye forretninger.
kommunalSaksreferanse java.lang.String Forretningens referanse til kommunalt arkiv. Kalt protokoll eller journalnr/målebrevsnr i GAB.
annenReferanse java.lang.String Annen referanse (enn til kommunalt arkiv) for forretningen. Kalt protokoll eller journalnr/målebrevsnr i GAB.
signatur java.lang.String Signatur til den som opprettet forretningen. Er brukt i GAB der hvor kommunen har flere matrikkelførere. Settes automatisk til innlogget bruker.

Klasse: ForretningId

Superklasse: MatrikkelBubbleId
Beskrivelse: Id for en {@link Forretning}.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: ForretningIdent

Superklasse: Ident
Beskrivelse: Identifikasjon for {@link Forretning}, brukt til søkefunksjonalitet i programmeringsgrensesnittene (API-ene). Består av løpenummer for forretningen.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
lopenr long Løpenummer for forretning. For forretninger konvertert fra GAB er dette det samme som arealløpenummer. I Matrikkelen genereres fortløpende løpenr.

Klasse: FradelAnleggseiendomForretning

Superklasse: MatrikkelenhetGeometriForretning
Beskrivelse: Forretning for fradeling av anleggseiendom.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: FradelAnleggseiendomForretningId

Superklasse: MatrikkelenhetGeometriForretningId
Beskrivelse: Id for en {@link FradelAnleggseiendomForretning}.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: FradelingForretning

Superklasse: MatrikkelenhetGeometriForretning
Beskrivelse: Forretning for oppretting av ny grunneiendom ved fradeling.

Forretningen skal ha en ny grunneiendom med tilhørende flate(r). Som avgivere skal minst en matrikkelenhet inngå, som ikke kan være {@link Festegrunn} eller {@link Seksjon}. Det kan også tas areal fra {@link Festegrunn}er, disse tilknyttes forretningen med rollen tidligere festegrunn.

Valider av forretningen:

Se også: MatrikkelenhetGeometriForretning

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: FradelingForretningId

Superklasse: MatrikkelenhetGeometriForretningId
Beskrivelse: Id for en {@link FradelingForretning}.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: FullforingAvIkkeFullfortOppmalingsForretningMLForretning

Superklasse: EksisterendeMatrikkelenhetForretning
Beskrivelse: Fullfører en ikke fullført oppmålingsforretning etter Matrikkelloven.

Mottatt areal beregnes alltid av tjenesten og vil være det arealet mottakeren har ved fullføringen. Hvis det bare er én avgiver, settes avgitt areal lik mottatt areal. Er det flere avgivere, så benyttes arealendringene som oppgis av klient. Det skal ikke oppgis eller beregnes arealendring for anleggsprojeksjonsflater.

Validering av forretningen:

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: FullforingAvIkkeFullfortOppmalingsForretningMLForretningId

Superklasse: EksisterendeMatrikkelenhetForretningId
Beskrivelse: Id for en {@link FullforingAvIkkeFullfortOppmalingsForretningMLForretning}.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: FullforingAvMidlertidigForretningDLForretning

Superklasse: EksisterendeMatrikkelenhetForretning
Beskrivelse: Fullfører en midlertidig forretning etter Delingsloven.

Mottatt areal beregnes alltid av tjenesten og vil være det arealet mottakeren har ved fullføringen. Hvis det bare er én avgiver, settes avgitt areal lik mottatt areal. Er det flere avgivere, så benyttes arealendringene som oppgis av klient.

Validering av forretningen:

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: FullforingAvMidlertidigForretningDLForretningId

Superklasse: EksisterendeMatrikkelenhetForretningId
Beskrivelse: Id for en {@link FullforingAvMidlertidigForretningDLForretning}.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: GrensegangUArealendringForretning

Superklasse: MatrikkelenhetForretning
Beskrivelse: Forretning fra GAB for grensegang mellom to matrikkelenheter uten arealendring. Forretningstypen er ikke direkte videreført i Matrikkelen. Matrikkelen har forretningen {@link EksisterendeMatrikkelenhetForretning}, men denne er ikke entydig for denne forretningstypen.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: GrensegangUArealendringForretningId

Superklasse: MatrikkelenhetForretningId
Beskrivelse: Id for en {@link GrensegangUArealendringForretning}.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: GrensejustUmatrGrunnForretning

Superklasse: MatrikkelenhetForretning
Beskrivelse: Forretning for grensejustering av en matrikkelenhet mot umatrikulert grunn eller annen kommune. Forretningen kommer kun fra GAB, og er ikke direkte videreført i Matrikkelen.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: GrensejustUmatrGrunnForretningId

Superklasse: MatrikkelenhetForretningId
Beskrivelse: Id for en {@link GrensejustUmatrGrunnForretning}.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: GrensejusteringForretning

Superklasse: MatrikkelenhetGeometriForretning
Beskrivelse: Forretning for justering av grenser mellom to eller flere matrikkelenheter.

Avhengig av netto arealendring for matrikkelenhetene vil de regnes som avgiver eller mottaker i forretningen. Øvrige matrikkelenheter som måtte bli endret som følge av endring av grenser, (som beskrevet i {@link MatrikkelenhetGeometriForretning})) blir berørte og får ikke knyttet noen arealendring til forretningen.

Validering av forretningen:

Se også: ArealoverforingForretning

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: GrensejusteringForretningId

Superklasse: MatrikkelenhetGeometriForretningId
Beskrivelse: Id for en {@link GrensejusteringForretning}.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: GrunneiendomFraFesteForretning

Superklasse: MatrikkelenhetGeometriForretning
Beskrivelse: Forretning for 'Opprett ny grunneiendom fra festegrunn'.

Brukes ved etablering av en ny grunneiendom fra en eller flere i Matrikkelen eksisterende festegrunner.

Forretningen skal ha en ny grunneiendom med tilhørende flate(r). Som avgivere skal minst en festegrunn inngå, der ingen av disse er utgåtte. Dersom seksjonerte fester inngår må disse være seksjonert sammen. I forretningen settes de avgivende festegrunnene som utgåtte, og evt adresser og bruksenheter knyttet til disse flyttes til ny grunneiendom. Flatene til den nye grunneiendommen slås sammen dersom de deler grenser. Evt seksjoner legges til som berørte i forretning, og relasjon til seksjonert matrikkelenhet oppdateres til den nye grunneiendommen.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: GrunneiendomFraFesteForretningId

Superklasse: MatrikkelenhetGeometriForretningId
Beskrivelse: Id for en {@link GrunneiendomFraFesteForretning}.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: JordskifteForretning

Superklasse: MatrikkelenhetGeometriForretning
Beskrivelse: Forretning for føring av jordskiftesaker.

Se også: Kapittel 2 i høringsnotat">pdf"> Kapittel 2 i høringsnotat

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
jordskifteKrevdId JordskifteKrevdId

Klasse: JordskifteForretningId

Superklasse: MatrikkelenhetGeometriForretningId
Beskrivelse: $aClass.getComment()

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: KartForretning

Superklasse: MatrikkelenhetForretning
Beskrivelse: Kartforretning over en matrikkelenhet. Forretningen kommer kun fra GAB, og er ikke direkte videreført i Matrikkelen.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: KartForretningId

Superklasse: MatrikkelenhetForretningId
Beskrivelse: Id for en {@link KartForretning}.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: KommuneendringOmadressering

Superklasse: java.lang.Object
Beskrivelse: Denne klassen inneholder registrering av omadressering for en vegadresse tilhørende en matrikkelenhet som skal ommatrikuleres ifm kommuneendring. Da må vegadressene knyttes til en veg i matrikkelenhetens nye kommune.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
vegadresseId VegadresseId Id for vegadressen som skal omadresseres.
kommuneId KommuneId KommuneId for vegadressen etter fullføring av ommatrikuleringen.
vegId VegId Vegid for vegadressen etter fullføring av ommatrikuleringen.
husnr int Husnr for vegadressen etter fullføring av ommatrikuleringen.
bokstav java.lang.String Bokstav for vegadressen etter fullføring av ommatrikuleringen.

Klasse: KonvJordskifteForretning

Superklasse: MatrikkelenhetGeometriForretning
Beskrivelse: Forretning som behandler data som er konvertert fra DEK (digitalt eiendomskartverk). Disse Teiggrensene var merket med Jordskiftesaksnummer.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: KonvJordskifteForretningId

Superklasse: MatrikkelenhetGeometriForretningId
Beskrivelse: Id for en {@link KonvJordskifteForretning}.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: KvalitetshevingForEksisterendeMatrikkelenhetForretning

Superklasse: EksisterendeMatrikkelenhetForretning
Beskrivelse: Kvalitetsheving for en eksisterende {@link Matrikkelenhet}.

Kvalitetsheving brukes for å endre geometri og egenskaper for en matrikkelenhet grunnet bedre data. Denne forretningsklassen skal ikke brukes til å rette feil ved føring av tidligere forretninger eller for å fullføre en forretning.

Validering av forretningen:

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: KvalitetshevingForEksisterendeMatrikkelenhetForretningId

Superklasse: EksisterendeMatrikkelenhetForretningId
Beskrivelse: Id for en {@link KvalitetshevingForEksisterendeMatrikkelenhetForretning}.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: MatrikkelenhetForretning

Superklasse: Forretning
Beskrivelse: Abstrakt subklasse av Forretning som dokumenterer ting som har skjedd med Matrikkelenheten opp gjennom tiden.
Klassen realiseres gjennom subklasser som representerer de enkelte forretningsklassene.

Forretning dokumenterer også ting som har skjedd med nabo-enhet såfremt de har et felles punkt som inngår i forretningen. Etter matrikkelforskriften § 3 omfatter matrikkelen opplysninger om matrikkelenheter, herunder om historikk, bl.a. opplysninger om tidligere oppmålingsforretninger. I merknadene til denne bestemmelsen heter det at "Matrikkelenhetens historikk omfatter opplysninger om tidligere fradelinger, sammenslåinger, seksjoneringer, ommatrikuleringer, grensejusteringer, oppmålinger og lignende, herunder dateringer og referanser til saksarkiv."

Alle objekter som tillates oppdatert i en forretning skal kunne nås igjennom minst en av forretningens forretningsdata. Med andre ord vil ingen matrikkelenheter kunne endres uten at denne tilhører denne forretning.

Se også: #validate()

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
arsakTilFeilrettingKode ArsakTilFeilrettingKode Angir årsaken til feilrettingen. Kan ikke være null.
arealIForretninger java.util.Set Sett med ArealIForretning. Inneholder id'er for Matrikkelenheter som inngår i forretningen, med tilhørende arealendring som følge av denne forretningen og flagg som angir om matrikkelenhet bare var berørt av, og ikke direkte involvert i forretningen som avgiver eller mottaker.
tinglysingsstatusKode TinglysingsstatusKode Status i forhold til tinglysing av forretninger. Kun forretninger som kan sendes til tinglysing kan vil få annen verdi enn {@link TinglysingsstatusKode#IkkeOppgitt}.
tinglysingsstatusEndretDato java.util.Date Dato for når forretningens tinglysingsstatus er endret sist. Settes til dagens dato av systemet når tinglysingsstatus endres og hver gang rapporten "Melding til tinglysing" genereres. Kun forretninger som kan sendes til tinglysing får en dato satt.
meldingTilTinglysingsId java.lang.String Id som identifiserer en unik melding i innsendingsapiet for elektronisk tinglysing i grunnboken. Settes kun for forretninger i matrikkelen som har blitt sendt inn til tinglysing elektronisk. Kan brukes til å finne status på tinglysing i grunnboken, og for å hente ut kvitterte grunnboksutskrifter.

For melding til tinglysing sendt på papir så vil dette feltet være {@code null}. En melding kan være sendt inn flere ganger, men da med ny {@link ForretningMelding#tinglysningsInnsendingId innsendingsid} for hver gang.

Dersom dette feltet er satt ({@code not null}) og ingen {@link ForretningMelding} for innsendingsid eksisterer så kan dette ha følgende betydninger.

  • Melding er ennå ikke mottatt fra eksternt register.
  • Melding er slettet via aktivitetslisten.
Meldinger som er slettet har {@link #tinglysingsstatusKode} {@link TinglysingsstatusKode#Tinglyst} eller {@link TinglysingsstatusKode#NektetTinglyst}

Klasse: MatrikkelenhetForretningId

Superklasse: ForretningId
Beskrivelse: Id for en {@link MatrikkelenhetForretning}.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: MatrikkelenhetGeometriForretning

Superklasse: MatrikkelenhetForretning
Beskrivelse: Forretning i matrikkelen mellom matrikkelenheter der deres {@link Teig}er, {@link Teiggrense}r, {@link Teiggrensepunkt}er, {@link AnleggsprojeksjonsFlate}r, {@link Anleggsprojeksjonsgrense}r og/eller {@link Anleggsprojeksjonspunkt}r vil kunne endres.

Der endringer i eksisterende geometri fremkommer skal deres tilhørende matrikkelenheter inngå i forretningen som avgivende, mottakende eller berørt matrikkelenhet.

Som forrretningsdata hører også nye/endrede teiger, teiggrenser og grensepunkt med. Alle objekter som tillates oppdatert i en slik forretning skal kunne nås igjennom minst en av forretningens forretningsdata. Det kan kun endres teiger, teiggrenser eller grensepunkt som tilhører noen av matrikkelenhetene i forretningen.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
GODTATT_AVVIK double Tillatt areal avik ved sammenligning av teig størrelse. Mindre enn dette så regnes størrelsen som lik i validering.
teigIds java.util.Set Sett med teigId for teiger som er knyttet til forretningen.
teiggrenseIds java.util.Set Sett med teiggrenseId for teiggrenser som er knyttet til forretningen.
teiggrensepunktIds java.util.Set Sett med teiggrensepunktId for teiggrensepunkt som er knyttet til forretningen.
anleggsprojeksjonsFlateIds java.util.Set Sett med anleggsprojeksjonsFlateId for anleggsprojeksjonsFlate som er knyttet til forretningen.
anleggsprojeksjonsgrenseIds java.util.Set Sett med anleggsprojeksjonsgrenseId for anleggsprojeksjonsgrenser som er knyttet til forretningen.
anleggsprojeksjonspunktIds java.util.Set Sett med anleggsprojeksjonspunktId for anleggsprojeksjonspunkt som er knyttet til forretningen.

Klasse: MatrikkelenhetGeometriForretningId

Superklasse: MatrikkelenhetForretningId
Beskrivelse: Id for en {@link MatrikkelenhetGeometriForretning}.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: MatrikkelenhetUtgarForretning

Superklasse: MatrikkelenhetForretning
Beskrivelse: Forretning for å sette en ikke utågtt {@link Matrikkelenhet}er som utgått.
Matrikkelenheten kan ikke være en {@link Seksjon}, da det da vil være en {@link ReseksjoneringForretning}. Da en utgått matrikkelenhet ikke kan ha flater må evt flater blitt endret slik at arealet er flyttet til berørte matrikkelenheter.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: MatrikkelenhetUtgarForretningId

Superklasse: MatrikkelenhetForretningId
Beskrivelse: Id for en {@link MatrikkelenhetUtgarForretning}.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: MatrikulerEksisterendeFesteForretning

Superklasse: EtablereFesteForretning
Beskrivelse: Underforretningsklasse for etablering av nytt feste, ved matrikulering av eksisterende festegrunn.

Før versjon 2.10 av matrikkelen kunne areal også avgis fra festegrunner. Disse festegrunnene måtte være festet på kun en, og samme, matrikkelenhet, som blir avgiver i forretningen, og fikk rollen {@link RolleIForretningKode#TidligereFestegrunn tidligere festegrunn} og arealendring {@code 0}.

Se også: EtablereFesteForretning

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: MatrikulerEksisterendeFesteForretningId

Superklasse: EtablereFesteForretningId
Beskrivelse: Id for en {@link MatrikulerEksisterendeFesteForretning}.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: NymatrikulerAnleggseiendomForretning

Superklasse: MatrikkelenhetGeometriForretning
Beskrivelse: Forretning for 'Matrikuler umatrikulert grunn som anleggseiendom'.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: NymatrikulerAnleggseiendomForretningId

Superklasse: MatrikkelenhetGeometriForretningId
Beskrivelse: Id for en {@link NymatrikulerAnleggseiendomForretning}

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: NymatrikulerFraMatrikulertGrunnForretning

Superklasse: FradelingForretning
Beskrivelse: Matrikuler eksisterende umatrikulert grunn som grunneiendom fra matrikulert grunn.

Forretningen skal ha en ny grunneiendom med tilhørende flate(r). Som avgivere skal minst en matrikkelenhet inngå, som ikke kan være {@link no.statkart.matrikkel.domene.matrikkelenhet.Festegrunn} eller {@link no.statkart.matrikkel.domene.matrikkelenhet.Seksjon} eller {@link no.statkart.matrikkel.domene.matrikkelenhet.Festegrunn} eller {@link no.statkart.matrikkel.domene.matrikkelenhet.Anleggseiendom} eller {@link no.statkart.matrikkel.domene.matrikkelenhet.Jordsameie} eller {@link no.statkart.matrikkel.domene.matrikkelenhet.AnnenMatrikkelenhet} Det kan også tas areal fra {@link no.statkart.matrikkel.domene.matrikkelenhet.Festegrunn}er, disse tilknyttes forretningen med rollen tidligere festegrunn.

Validering av forretningen:

Se også: FradelingForretning

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: NymatrikulerFraMatrikulertGrunnForretningId

Superklasse: FradelingForretningId
Beskrivelse: Forretning: Matrikuler eksisterende umatrikulert grunn som grunneiendom fra matrikulert grunn Id for en {@link NymatrikulerFraMatrikulertGrunnForretning}.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: NymatrikuleringForretning

Superklasse: MatrikkelenhetGeometriForretning
Beskrivelse: Forretning for 'Matrikuler eksisterende umatrikulert grunn som grunneiendom fra umatrikulert grunn'

Denne forretningen matrikulerer ikke matrikulert grunn som grunneiendom. Med eksisterende menes at eiendommen eksisterer utenfor matrikkel.

Forretningen skal opprette en ny grunneiendom med tilhørende flate(r). Den nye grunneiendommen har status {@link no.statkart.matrikkel.domene.matrikkelenhet.Matrikkelenhet#nymatrikulert nymatrikulert=true}.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: NymatrikuleringForretningId

Superklasse: MatrikkelenhetGeometriForretningId
Beskrivelse: Id for en {@link NymatrikuleringForretning}.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: OmmatrikuleringForretning

Superklasse: MatrikkelenhetForretning
Beskrivelse:

Forretningen er utgått i matrikkelen versjon 3.4 jf. MAT-11988. Forretningen videreført som {@link OmnummereringForretning}. Se MAT-11797 for detaljer.

Ommatrikulering forretning Forretning for ommatrikulering av en (i matrikkelen) eksisterende og ikke utgått matrikkelenhet.

Ommatrikulering innebærer at en matrikkelenhet utgår og at en ny matrikkelenhet opprettes. Den nye matrikkelenheten skal være identisk som den som skal utgå, med unntak av {@link MatrikkelNr}.

I forretningen flyttes teiger, adresser og bruksenheter over til den nye matrikkelenheten. Dersom matrikkelenheten som ommatrikuleres har underliggende festegrunner, ommatrikuleres disse automatisk. Dersom matrikkelenheten som ommatrikuleres er seksjonert eller underliggende festegrunner er seksjonert, legges seksjonene til som berørte i forretning, og relasjon til seksjonert matrikkelenhet oppdateres til den nye matrikkelenheten. Ommatrikulering av seksjonene må utføres i en egen forretning. Dersom matrikkelenheten som ommatrikuleres er en seksjon, blir alle seksjonene i sameiet automatisk ommatrikulert til det gnr/bnr/fnr som er oppgitt for den ene.

Merknad: Skal ikke brukes etter matrikkelversjon 3.4. Erstattes av OmnummereringForretning

Før forretningen kan starte valideres følgende:

Når forretningen skal gjennomføres valideres i tillegg følgende:

Se også: OmnummereringForretning

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: OmmatrikuleringForretningId

Superklasse: MatrikkelenhetForretningId
Beskrivelse: Id for en {@link OmmatrikuleringForretning}.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: OmmatrikuleringKommuneendringForretning

Superklasse: MatrikkelenhetForretning
Beskrivelse:

Forretningen er utgått i matrikkelen versjon 3.4 jf. MAT-11988. Forretningen videreført som {@link OmnummereringForretning}. Se MAT-11797 for detaljer.

Ommatrikulering kommuneendring forretning
Forretning for ommatrikulering av matrikkelenheter på grunn av kommunegrenseregulering eller kommunesammenslåing.

Se også: OmnummereringKommuneendringForretning

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
vegadresseOmadresseringer java.util.Map Midlertidig liste over vegadresser som skal omadresseres ifm ommatrikulering av deres matrikkelenhet.

Klasse: OmmatrikuleringKommuneendringForretningId

Superklasse: MatrikkelenhetForretningId
Beskrivelse: Id for en {@link OmmatrikuleringKommuneendringForretning}.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: OmmatrikuleringKommunesammenslForretning

Superklasse: MatrikkelenhetForretning
Beskrivelse: Forretning for ommatrikulering av matrikkelenheter på grunn av kommunegrenseregulering eller kommunesammenslåing. Inneholder forretningsdata for forretninger som kun er i GAB. Disse er ikke direkte videreført i Matrikkelen.

Forretningen er utgått og erstattet med {@link OmnummereringKommuneendringForretning}.

Se også: OmnummereringKommuneendringForretning

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: OmmatrikuleringKommunesammenslForretningId

Superklasse: MatrikkelenhetForretningId
Beskrivelse: Id for en {@link OmmatrikuleringKommunesammenslForretning}.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: OmnummereringForretning

Superklasse: MatrikkelenhetForretning
Beskrivelse: Forretningen for omnummerering innebærer at en matrikkelenhet får nytt matrikkelnummer.

Merknad: Dersom matrikkelenheten som omnummereres har underliggende festegrunner, omnummereres disse automatisk. Dersom matrikkelenheten som omnummereres er seksjonert eller underliggende festegrunner er seksjonert, omnummereres disse automatisk. Det skal ikke være mulig å angi en seksjon for omnummerering.

Forretning for omnummerering av en (i matrikkelen) eksisterende og ikke utgått matrikkelenhet.

Omnummerering innebærer at en matrikkelenhet får nytt matrikkelnummer og beholder Id.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
matrikkelenhetForOmnummereringId MatrikkelenhetId

Klasse: OmnummereringForretningId

Superklasse: MatrikkelenhetForretningId
Beskrivelse: Id for en {@link no.statkart.matrikkel.domene.forretning.OmnummereringForretning}.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: OmnummereringKommuneendringForretning

Superklasse: MatrikkelenhetForretning
Beskrivelse:

Forretning for omnummerering av matrikkelenheter på grunn av kommunegrenseregulering eller kommunesammenslåing.

Merknad: Denne kan ha forskjellig validering enn en vanlig omnummerering.


I forretningen flyttes Teiger, Anleggsprojeksjonsflater, Adresser og Bygg over til evt. nytt koordinatsystem.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
matrikkelenhetForOmnummereringId MatrikkelenhetId

Klasse: OmnummereringKommuneendringForretningId

Superklasse: MatrikkelenhetForretningId
Beskrivelse: Id for en {@link OmnummereringKommuneendringForretning}.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: OmregistrerGrunneiendomTilAnleggseiendomForretning

Superklasse: MatrikkelenhetGeometriForretning
Beskrivelse: Forretning for omregistrering av en grunneiendom til en anleggseiendom.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: OmregistrerGrunneiendomTilAnleggseiendomForretningId

Superklasse: MatrikkelenhetGeometriForretningId
Beskrivelse: Id for {@link OmregistrerGrunneiendomTilAnleggseiendomForretning}.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: OpphevSlettetSeksjoneringForretning

Superklasse: FeilrettingAvSeksjonerForretning
Beskrivelse: Forretning for å oppheve slettet seksjonering.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: OpphevSlettetSeksjoneringForretningId

Superklasse: FeilrettingAvSeksjonerForretningId
Beskrivelse: Id for en {@link OpphevSlettetSeksjoneringForretningId}.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: OpplosRegistrertJordsameieForretning

Superklasse: MatrikkelenhetGeometriForretning
Beskrivelse: Forretning for oppløsning av et registrert jordsameie.

Eiere av jordsameiet skal være mottakere i forretningen. Jordsameiet skal være avgiver.

Jordsameiet skal settes til utgått, og dermed ikke ha noen flater. Evt areal må således ha blitt tilbakeført til en eller flere av de eiende matrikkelenhetene. Det skal ikke valideres på bygg og adresser, som ellers når en matrikkelenhet utgår. Bygg og adresser må flyttes manuelt av matrikkelfører.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: OpplosRegistrertJordsameieForretningId

Superklasse: MatrikkelenhetGeometriForretningId
Beskrivelse: Id for en {@link no.statkart.matrikkel.domene.forretning.OpplosRegistrertJordsameieForretning}.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: OpprettNyttJordsameieForretning

Superklasse: MatrikkelenhetGeometriForretning
Beskrivelse: Forretning for oppretting av et nytt jordsameie.

Areal for jordsameiet kan fradeles fra grunneiendom, registrert jordsameie og anleggseiendom.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: OpprettNyttJordsameieForretningId

Superklasse: MatrikkelenhetGeometriForretningId
Beskrivelse: Id for en {@link OpprettNyttJordsameieForretning}.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: PlanlagtFradelingForretning

Superklasse: MatrikkelenhetForretning
Beskrivelse: Inneholder forretningsdata for forretninger som kun er i GAB. Disse er ikke direkte videreført i Matrikkelen. Dette er forretningstype PlanlagtFradelingForretning.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: PlanlagtFradelingForretningId

Superklasse: MatrikkelenhetForretningId
Beskrivelse: Id for en {@link PlanlagtFradelingForretning}.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: RegistrerAktuellEierForretning

Superklasse: MatrikkelenhetForretning
Beskrivelse: Forretning for registrering av aktuell eier eller fester, eller av kontaktinstans for matrikkelenhet.

Den eneste matrikkelenheten som inngår i forretningen er matrikkelenhet hvis eierforhold skal oppdateres

Hvis matrikkelenheten er jordsameie, er de mulige forretningstypene: Ellers er den eneste mulige forretningstypen:

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: RegistrerAktuellEierForretningId

Superklasse: MatrikkelenhetForretningId
Beskrivelse: Id for en {@link RegistrerAktuellEierForretning}.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: RegistrerUregistrertJordsameieForretning

Superklasse: MatrikkelenhetForretning
Beskrivelse: Forretning for registrering av et uregistrert jordsameie.

Et eksisterende, uregistrert jordsameie skal registreres som følge av oppmålingsforretning eller jordskifte. Ingen geometriendringer kan gjøres i dette brukstilfellet, geometrien må tilpasses på forhånd.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: RegistrerUregistrertJordsameieForretningId

Superklasse: MatrikkelenhetForretningId
Beskrivelse: Id for en {@link RegistrerUregistrertJordsameieForretning}.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: ReseksjoneringForretning

Superklasse: SeksjoneringAvGrunnForretning
Beskrivelse: Forretning for alle varianter av reseksjoneringer.

Gjenstand for reseksjonering er ett - og bare ett - tinglyst sameie som ikke er under sammenslåing. Dette innebærer at det i forretningen skal være minst en seksjonert matrikkelenhet med {@link RolleIForretningKode rolle} avgiver, mottaker eller etablert/endret. For kompatibilitet med gamle klienter skrevet mot versjon 2.1 eller tidligere av matrikkelen, godtas også rollene seksjonert berørt, seksjonert avgiver og seksjonert mottaker.

Alle seksjonerte matrikkelenheter i sameiet må være med som involverte, hvor seksjonert berørt fra versjon 2.2 av anses for å være involvert.

Seksjoner som blir endret i forretningen må være med som involverte, altså avgiver, mottaker eller etablert/endret. Matrikkelenheter, inkludert andre seksjoner i sameiet, som har minst ett punkt felles med en seksjon som får etablert eller endret eksklusivt uteareal, skal være berørt i forretningen, med mindre de selv er involverte.

Korrekte roller vil bli satt på tjeneren ut fra om uteareal endres eller ikke, så alt som kreves av klienten er at en av de lovlige rollene brukes for matrikkelenhetene som inngår i forretningen.

Se også: Forretning#validateForretning(boolean)

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: ReseksjoneringForretningId

Superklasse: SeksjoneringAvGrunnForretningId
Beskrivelse: Id for en {@link ReseksjoneringForretning}.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: ReseksjoneringGABForretning

Superklasse: MatrikkelenhetForretning
Beskrivelse: Inneholder forretningsdata for forretninger som kun er i GAB. Disse er ikke direkte videreført i Matrikkelen. Dette er forretningstype ReseksjoneringGABForretning. Denne endres i konverteringen fra Reseksjonering til ReseksjoneringGAB.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: ReseksjoneringGABForretningId

Superklasse: MatrikkelenhetForretningId
Beskrivelse: Id for en {@link ReseksjoneringGABForretning}.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: RettingAvForretningForretning

Superklasse: EksisterendeMatrikkelenhetForretning
Beskrivelse: Retting av en ført {@link Forretning}.

Brukes for å endre feil ved føring av en tidligere forretning. Arealendringene slik de lagres i forretningen angis av brukeren.

Validering av forretningen:

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: RettingAvForretningForretningId

Superklasse: EksisterendeMatrikkelenhetForretningId
Beskrivelse: Id for en {@link RettingAvForretningForretning}.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: RettingAvForretningsdataForretning

Superklasse: MatrikkelenhetForretning
Beskrivelse: En forretningsklasse som brukes for å rette forretningsdata for matrikkelenheter. Inneholder referanser til nye eller endrede forretninger. Forretninger kan også slettes.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
forretningerIForretning java.util.Set

Klasse: RettingAvForretningsdataForretningId

Superklasse: MatrikkelenhetForretningId
Beskrivelse: Id for en {@link RettingAvForretningsdataForretning}.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: ReverserOmnummereringForretning

Superklasse: MatrikkelenhetForretning
Beskrivelse: Forretning for å reversere siste omnummerering

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
forretningSomGrunnlagId MatrikkelenhetForretningId Id for forretning brukt som grunnlag.
eksisterendeMatrikkelenhetId MatrikkelenhetId Id for matrikkelenhet forretningen føres over.

Klasse: ReverserOmnummereringForretningId

Superklasse: MatrikkelenhetForretningId
Beskrivelse: Id for en {@link ReverserOmnummereringForretning}.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: SammenslaOmmatrikuleringFestegrunn

Superklasse: EntityComponentInspire
Beskrivelse: Denne klassen inneholder registrering av en ommatrikulering av en festegrunn tilhørende en matrikkelenhet under sammenslåing. Ommatrikuleringen her trer i kraft ved fullføring av sammenslåingen fra tinglysingen. Alle bestående festegrunner under utgående matrikkelenhet(er) får en SammenslaOmmatrikuleringFestegrunn, også de som ikke bytter matrikkelnr.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
id java.lang.Long Persistent id for denne komponenten.
festegrunnId FestegrunnId Id for festegrunnen som skal ommatrikuleres.
matrikkelNr MatrikkelNr Matrikkelnr for festegrunnen etter fullføring av ommatrikuleringen.

Klasse: SammenslaReseksjonering

Superklasse: EntityComponentInspire
Beskrivelse: Denne klassen inneholder registrering av en reseksjonering for en seksjon tilhørende en seksjonert matrikkelenhet under sammenslåing. Registreringen her trer i kraft ved fullføring av sammenslåingen fra tinglysingen.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
id java.lang.Long Persistent id for denne komponenten.
seksjonId SeksjonId Id for seksjonen som skal reseksjoneres.
matrikkelNr MatrikkelNr Matrikkelnr for seksjonen etter fullføring av sammenslåingen.
sameieBrok Andel Andel knyttet til sameiebrøk etter fullføring av sammenslåingen.
formalSeksjonKode FormalSeksjonKode Kode for seksjonens formål etter fullføring av sammenslåingen.

Klasse: SammenslaingForretning

Superklasse: MatrikkelenhetGeometriForretning
Beskrivelse: Forretning for sammenslåing av matrikkelenheter.

Implementerer validering av data for en sammenslåing av matrikkelenheter. Dekker tre ulike aspekter av sammenslåing:

Regler for kontekst generelt:

For bestående matrikkelenhet av type grunneiendom, anleggseiendom eller jordsameie:

For bestående matrikkelenhet av type festegrunn:

For utgående matrikkelenhet av type jordsameie:

Regler for klientkontekst:

Regler for tinglysningskontekst:

Regler for geometri:

Regler for seksjonerte matrikkelenheter:

Regler for håndtering og flytting av data:

Regler for ommatrikulering:

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
tinglystDokumentIdent TinglystDokumentIdent Ident til tinglyst dokument. Brukes til å finne igjen sammenslåinger hvis de er feilført eller skal endres.
oppgittBestaendeId MatrikkelenhetId Id for den matrikkelenheten som er oppgitt som bestående i forretningen. Kun satt etter at sammenlåing er utført ved sammenslaMatrikkelenheter().
sammenslaReseksjoneringer java.util.Set Midlertidig tabell som benyttes for registrering av reseksjoneringer i tilfelle sammenslåing med seksjonerte (tinglyste) matrikkelenheter. Tabellen lagres når sammenslåingen registreres, og benyttes for å fullføre sammenslåingen når denne kommer fra tinglysingen.
sammenslaOmmatrikuleringFestegrunner java.util.Set Midlertidig tabell som benyttes for registrering av ommatrikuleringer av underliggende festegrunner. Tabellen lagres når sammenslåingen registreres, og benyttes for å fullføre sammenslåingen når denne kommer fra tinglysingen.

Klasse: SammenslaingForretningId

Superklasse: MatrikkelenhetGeometriForretningId
Beskrivelse: Id for en {@link SammenslaingForretning}.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: SeksjoneringAvGrunnForretning

Superklasse: MatrikkelenhetGeometriForretning
Beskrivelse: Overordnet beskrivelse for forretninger knyttet til seksjonering, reseksjonering og oppløsning av seksjoneringer.

For alle sameier må det være minst to eierseksjoner der summen av deres sameiebrøk er 1 / 1. For alle slike forretninger må de(n) seksjonerte matrikkelenheten(e) være med i forretningen, samt de eierseksjoner som forretningen egentlig vedrører.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: SeksjoneringAvGrunnForretningId

Superklasse: MatrikkelenhetGeometriForretningId
Beskrivelse: Id for en {@link SeksjoneringAvGrunnForretning}.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: SeksjoneringForretning

Superklasse: SeksjoneringAvGrunnForretning
Beskrivelse: Forretning for seksjonering av en matrikkelenhet, jmf eierseksjonsloven §6.

Matrikkelenheter som kan seksjoneres er i matrikkelen eksisterende og ikke fra før seksjonerte eller utgåtte grunn-/anleggseiendommer og festegrunner. Det må opprettes minst to seksjoner, der disse enkeltvis har en sameiebrøk mellom 0 og 1 og der til sammen har en andel på 1/1.

Matrikkelenheter som blir seksjonert skal ha {@link no.statkart.matrikkel.domene.matrikkelenhet.kodeliste.RolleIForretningKode rollene} avgiver eller etablert/endret, avhengig av om det henholdsvis etableres eksklusivt uteareal eller ikke i forretningen. Av hensyn til klienter skrevet mot versjon 2.1 eller tidligere, kan seksjonerte også ha rollen seksjonert avgiver.

Seksjonene skal ha rollene mottaker eller etablert/endret, igjen avhengig av om de henholdsvis har fått eksklusivt uteareal eller ikke.

Korrekte roller vil bli satt på tjeneren ut fra om uteareal tildeles eller ikke, så alt som kreves av klienten er at en av de lovlige rollene brukes for matrikkelenhetene som inngår i forretningen.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: SeksjoneringForretningId

Superklasse: SeksjoneringAvGrunnForretningId
Beskrivelse: Id for en {@link SeksjoneringForretning}.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: SkylddelingForretning

Superklasse: MatrikkelenhetGeometriForretning
Beskrivelse: Inneholder forretningsdata for forretninger som kun er i GAB. Disse er ikke direkte videreført i Matrikkelen. Dette er forretningstype Skylddeling

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: SkylddelingForretningId

Superklasse: MatrikkelenhetGeometriForretningId
Beskrivelse: Id for en {@link SkylddelingForretning}.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: SlettSeksjoneringForretning

Superklasse: SeksjoneringAvGrunnForretning
Beskrivelse: Forretning for oppheving av seksjonering (oppløsning av et sameie).

Matrikkelenheter som var seksjonert skal ha {@link no.statkart.matrikkel.domene.matrikkelenhet.kodeliste.RolleIForretningKode rollene} mottaker eller etablert/endret, avhengig av om det var etablert eksklusivt uteareal eller ikke i sameiet. Av hensyn til klienter skrevet mot versjon 2.1 eller tidligere, kan seksjonerte også ha rollen seksjonert mottaker.

Seksjonene skal ha rollene avgiver eller etablert/endret, igjen avhengig av om de henholdsvis hadde eksklusivt uteareal eller ikke. Ettersom seksjonene skal utgå, kan de ikke ha noe uteareal. Evt uteareal må således ha blitt tilbakeført til en eller flere av de seksjonerte matrikkelenhetene.

Korrekte roller vil bli satt på tjeneren ut fra om uteareal fantes eller ikke, så alt som kreves av klienten er at en av de lovlige rollene brukes for matrikkelenhetene som inngår i forretningen.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: SlettSeksjoneringForretningId

Superklasse: SeksjoneringAvGrunnForretningId
Beskrivelse: Id for en {@link SlettSeksjoneringForretning}.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: TinglystDokumentIdent

Superklasse: java.lang.Object
Beskrivelse: Datatypen inneholder dokumentident for dokumenter fra tinglysing, spesielt for sammenslåinger.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
embete java.lang.Integer Entydig identifisering av tinglysingsmyndighet.
dokumentAr java.lang.Integer Årstall for tinglyst dokument.
dokumentNr java.lang.Integer Det tinglyste dokumentets nummer. Starter på 1 for hvert år.
dokumentRnr java.lang.Integer Rettstiftelsesnummer innen dokument. Starter på 1 for hvert dokument.

Klasse: TrinnIFullforingAvOppmalingsforretningForretning

Superklasse: EksisterendeMatrikkelenhetForretning
Beskrivelse: Tillater føring av trinn i fullføring av oppmålingsforretning etter Matrikkelloven.

Mottatt areal beregnes alltid av tjenesten og vil være det arealet mottakeren har ved fullføringen. Hvis det bare er én avgiver, settes avgitt areal lik mottatt areal. Er det flere avgivere, så benyttes arealendringene som oppgis av klient. Det skal ikke oppgis eller beregnes arealendring for anleggsprojeksjonsflater.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: TrinnIFullforingAvOppmalingsforretningForretningId

Superklasse: EksisterendeMatrikkelenhetForretningId
Beskrivelse: Id for en {@link TrinnIFullforingAvOppmalingsforretningForretning}.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: VedlikeholdGrenseISjoForretning

Superklasse: EksisterendeMatrikkelenhetForretning
Beskrivelse: Vedlikehold av administrativ grense i sjø {@link no.statkart.matrikkel.domene.matrikkelenhet.Matrikkelenhet}.

"Vedlikehold av administrativ grense i sjø" skal benyttes for å vedlikeholde administrative grenser på teiger som tilhører mnr. land/vann mangler. Dette har tidligere vært gjort med patcheprogrammer. Det er kun 0/1 eller 0/0 som kan være berørt og kun teiggrenser knyttet til 0/1 som kan lagres som endret når brukstilfellet er ferdig.

Validering av forretningen:

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasse: VedlikeholdGrenseISjoForretningId

Superklasse: EksisterendeMatrikkelenhetForretningId
Beskrivelse: Id for en {@link VedlikeholdGrenseISjoForretning}.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse

Klasser for no.statkart.matrikkel.domene.geometri

Klasse: AnleggsprojeksjonsArc

Superklasse: AnleggsprojeksjonsCurveSegment
Beskrivelse: AnleggsprojeksjonsArc er en del av sirkels bue, som starter og ender i to ulike Anleggsprojeksjonspunkt.

Denne representeres i matrikkelen med to Anleggsprojeksjonspunkt og et buepunkt. Disse tre geometriske punktene danner til sammen en unik bue.

Validering:

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
buepunkt Position Kontrollpunkt som brukes for å orientere buen i en tre-punkts sammenheng.

Klasse: AnleggsprojeksjonsBoundary

Superklasse: EntityComponentInspire
Beskrivelse: Avgrensinger for en enkelt flate for en Anleggseiendom

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
id java.lang.Long
grenseIds java.util.List

Klasse: AnleggsprojeksjonsComplexSurface

Superklasse: java.lang.Object
Beskrivelse: Geometri for en AnleggsprojeksjonsFlate. Inneholder AnleggsprojeksjonsBoundary for ytre flate og indre flater.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
exterior AnleggsprojeksjonsBoundary
interiors java.util.Set

Klasse: AnleggsprojeksjonsCurveSegment

Superklasse: java.lang.Object
Beskrivelse: Abstrakt superklasse for geometri for en Anleggsprojeksjonsgrense.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
koordinatsystemKode KoordinatsystemKode Angivelse av datum/projeksjon for stedfesting.
originalKoordinatsystemKode KoordinatsystemKode Brukes dersom objektet har blitt transformert.
startpunktId AnleggsprojeksjonspunktId
endpunktId AnleggsprojeksjonspunktId

Klasse: AnleggsprojeksjonsPolyline

Superklasse: AnleggsprojeksjonsCurveSegment
Beskrivelse: Polyline implementasjon av AnleggsprojeksjonsCurveSegment. Inneholder et gitt antall punkter som går fra startpunkt til endpunkt. Startpunkt og endpunkt kan være det samme.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
kurvepunkter java.util.List

Klasse: Arc

Superklasse: CurveSegment
Beskrivelse: Arc er en del av sirkels bue, som starter og ender i to ulike Grensepunkter.

Denne representeres i matrikkelen med to Grensepunkter og og en radius til sentrum for buens sirkel (buepunkt). Disse tre geometriske punktene danner til sammen en unik bue. Buen kan i tillegg være definert som lengste (major), eller korteste vei mellom punktene langs sirkelbuen.

Validering:

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
radius double Radius for buen. Dette er en generert verdi som ikke lagres i databasen.
buepunkt Position Kontrollpunkt som brukes for å orientere buen i en tre-punkts sammenheng.
major java.lang.Boolean Om buen er den store eller den lille buen mellom to punkt på en sirkel. Dette er en generert verdi som ikke lagres i databasen.
cacheVersion long

Klasse: BoundariesForGrense

Superklasse: java.lang.Object
Beskrivelse: $aClass.getComment()

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
teiggrenseId GrenseGraf.Kant
trueBoundary Boundary
trueBoundaryAreal double
falseBoundary Boundary
falseBoundaryAreal double

Klasse: Boundary

Superklasse: EntityComponentInspire
Beskrivelse: Et Boundary er en enkel flate, eller et omriss dannet av en rekke Teiggrenser.

De enkelte grenselinjene skal angis med retning (signed), slik at de enkelte Teiggrensepunkt definerte av grenselinjene følger hverandre med klokken og samtidig slik at første grensepunkt på en grenselinje er det samme som siste på forrige grenselinje.

Et boundary inngår som ytre avgrensing -exterior - en flate i modellen, men også som et eller flere hull - interior for et ComplexSurface.

Validering:

Se også: ComplexSurface , CurveDirection

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
id java.lang.Long Unik ID for denne komponenten.
curveDirections java.util.List Liste over flatens CurveDirection-objekter.
cacheVersion long

Klasse: ComplexSurface

Superklasse: java.lang.Object
Beskrivelse: ComplexSurface beskriver en flate med en ytre og en eller flere indre avgrensninger (hull).

For slike flater skal i matrikkelen ikke indre flater ikke overlappe hverandre utover at de kan dele grensepunt. For ytre flater skal ikke overlapping utover delte grensepunkt/grenselinjer fremtre.

ComplexSurface er matrikkelens rotobjekt for geometri, og brukes av Teig for å beskrive flatene til Matrikkelenheter.

Validering:

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
exterior Boundary Den ytre avgrensing for flatene.
interior java.util.Set Evt indre flater, disse må ikke overlappe utover å dele grensepunkt.

Klasse: CurveDirection

Superklasse: EntityComponentInspire
Beskrivelse: CurveDirection definerer en grenselinje med retning for et Boundary.

Validering:

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
id java.lang.Long Unik ID for denne komponenten.
signed boolean Angir retning for grenselinjen, om den går fra startpunkt til endpunkt (true), eller omvendt.
grenselinjeId TeiggrenseId Id for tilknyttet {@link Teiggrense}.

Klasse: CurveSegment

Superklasse: java.lang.Object
Beskrivelse: Et CurveSegment er den geometriske entiteten for en Teiggrense.

I matrikkelen kan dette være enten en Arc (bue) eller en Polyline (kurve). For begge vil den starte og ende i et Teiggrensepunkt, og har et eget koordinatsystem, da disse ikke nødvendigvis sammenfaller med sine grensepunkter.

Generell validering av kurver:

Se også: Arc , Polyline , Teiggrense

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
AVSTAND_FOR_OVERLAPP double Variabel for å definere avstand for et punkt på et CurveSegment til et annet CurveSegment, for at dette skal sies være en overlapp.
VINKEL_FORSKJELL_FOR_OVERLAPP double Variabel for å definere vinkel mellom to kurver for overlapping. Minimum vinkel her er 1 nygrad.
startpunktId TeiggrensepunktId Id til Grensepunktet som er kurvens startpunkt.
endpunktId TeiggrensepunktId Id til Grensepunktet som er kurvens sluttpunkt.
koordinatsystemKode KoordinatsystemKode Aktuelt koordinatsystem for koordinatene til denne grenselinjen.
originalKoordinatsystemKode KoordinatsystemKode Verdi for originalt koordinatsystem. Dette blir kun satt dersom segmentet blir transformert ved henting!

Klasse: FradelingBeregner

Superklasse: java.lang.Object
Beskrivelse: Denne klassen inneholder rutiner for å bygge opp teiger.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
teiggrenserForAvgiver java.util.Map
teiggrenserForMottaker java.util.Map
andreGrenser java.util.Map
anleggsprojeksjonsgrenserForAvgiver java.util.Map
anleggsprojeksjonsgrenserForMottaker java.util.Map
anleggsprojeksjonsgrenserAndreGrenser java.util.Map
startGrensepunktId TeiggrensepunktId
nesteGrensepunktId TeiggrensepunktId
nyttBoundary Boundary
besteBoundary Boundary
besteABoundary AnleggsprojeksjonsBoundary
teiggrenserForTeiggrensepunkt java.util.Map

Klasse: GeometriFactory

Superklasse: java.lang.Object
Beskrivelse: Klasse for å opprette standard-figurer. Her kan man få ut ComplexSurface objekter av forskjellige former. Generelt sett kan man si at det blir laget et ComplexSurface som inneholder ett Boundary og det er exterior for denne flaten. Teiggrenseobjektene som blir opprettet for flaten blir lagt inn i Store etterhvert som de blir opprettet.

Se også:

Klasse: GrenseGraf

Superklasse: java.lang.Object
Beskrivelse: Datastruktur og algoritme for å finne sykliske stier i grafer over teiggrenser.

Baserer seg på å forrhåndsberegne koblingsinformasjon, for derretter å utføre et DFS (Depth First Search) utfra gitte start-grenselinjer.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
graf java.util.Map Besøkte noder med data om fra/til koblinger. Spesifikt:
  • Nøklene er grensepunkt id -- nodene i grafen. Når man vandrer i grafen representerer disse noden du er i. Heretter kalt nå-noder.
  • For hver nå-node lagrer vi et map fra forrige-node til mulige koblinger videre.
  • Mulige koblinger videre er representert ved {@link Kobling}-objekter. For hver forrige-node lagres det et sett av disse som representerer koblingene ut fra nå-noden når vi vandret fra forrige-noden til nå-noden.
startIds java.util.Queue Koblingspunktene som skal brukes som utgangspunkt for sti-søk.
aktivStartkant FradelingBeregner$GrenseGraf$Kobling Den nåværende startkanten for søket.
stidata java.util.Stack Koblingene i stien.

Med unntak av mellom kallet {@link #initierByggStier(Collection[])} og første kall til {@link #genererNesteSti()}, og etter at {@code genererNesteSti()} har returnert {@code null}, så vil stacken altid inneholde en gyldig sti.

utKanterForNoder java.util.Map Koblingene det gjenstår å følge for noder i stien.
genererteLogiskeStier java.util.Set Mengde av alle de genererte stiene slik at vi kan filtrere ut like stier.

Klasse: Kant

Superklasse: java.lang.Object
Beskrivelse: Databærer for å eksponere kollapsede kjeder av grenselinjer.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
grenselinjer java.util.List Listen av grenselinjer i den kollapsede kanten.

NB!!! IKKE ENDRE DENNE ETTER AT KLASSEN ER KONSTRUERT.

hashCache java.lang.Integer Cachet hash kode.

Klasse: Kobling

Superklasse: java.lang.Object
Beskrivelse: Representerer en kobling mellom to grensepunkter. Klassen kan også sees på som en rettet kant i grafen. Den implementerer {@link #hashCode()} og {@link #equals(Object)} for å effektivt kunne brukes i {@link HashSet}.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
stiId FradelingBeregner$GrenseGraf$StiId Id for koblingen. Definert ut ifra fra-noden og den første kanten i koblingen.
nesteNode TeiggrensepunktId Neste noden til koblingen.
forrigeNode TeiggrensepunktId Forrige noden til koblingen.
kanter java.util.List Grenselinjene.
kanBrukes boolean Markerer om en kant kan brukes for å søke stier.
hashCache java.lang.Integer

Klasse: Polyline

Superklasse: CurveSegment
Beskrivelse: Polyline er en kurve av en eller flere rette linjer mellom to ulike Grensepunkter.

Der det er flere linjer (altså at det er knekkpunkt på linjen) vil dette representeres ved at denne linjen har et eller flere interne kurvepunkter.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
kurvepunkter java.util.List {@link java.util.LinkedList } over punktene til kurven, dvs posisjon for knekkpunktene.
cacheVersion long

Klasse: Posisjonskvalitet

Superklasse: java.lang.Object
Beskrivelse: Beskrivelse av kvaliteten (målemetode og nøyaktighet) på stedfestingen.

Posisjonskvalitet angir hvordan data for koordinatene til et punkt er framkommet (målemetode) og hvilken nøyaktighet de kan tillegges.

Validering

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
malemetode MalemetodeKode Metode som er brukt ved måling av geometrien i grunnriss.
noyaktighet java.lang.Integer Punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer. (Hvor nøyaktig plasseringen av punktet er.) Nøyaktigheten angis i cm som den nøyaktighet dataregistreringen forutsettes å ha. (Nøyaktighetskrav for kartserier f.eks.).

Klasse: Position

Superklasse: java.lang.Object
Beskrivelse: Position beskriver en koordinat i tre dimensjoner. Den faktiske betydning av koordinatene avhenger av et utenforliggende koordinatsystem. Inneholder både x, y og z koordinat. Z-koordinat brukes ikke.

Validering:

Se også: Teiggrensepunkt

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
STANDARD_AVVIK_KOORDINAT double Minste tillatte avstand mellom to posisjoner i matrikkelen.
SAME_POSITION java.lang.String Konstant for sammenligning av posisjoner. Sier at posisjonene er like.
NORTH_OF java.lang.String Konstant for sammenligning av posisjoner. Sier at en posisjon er nord for en annen.
NORTH_EAST_OF java.lang.String Konstant for sammenligning av posisjoner. Sier at en posisjon er nordøst for en annen.
EAST_OF java.lang.String Konstant for sammenligning av posisjoner. Sier at en posisjon er øst for en annen.
SOUTH_EAST_OF java.lang.String Konstant for sammenligning av posisjoner. Sier at en posisjon er sørøst for en annen.
SOUTH_OF java.lang.String Konstant for sammenligning av posisjoner. Sier at en posisjon er sør for en annen.
SOUTH_WEST_OF java.lang.String Konstant for sammenligning av posisjoner. Sier at en posisjon er sørvest for en annen.
WEST_OF java.lang.String Konstant for sammenligning av posisjoner. Sier at en posisjon er vest for en annen.
NORTH_WEST_OF java.lang.String Konstant for sammenligning av posisjoner. Sier at en posisjon er nordvest for en annen.
x double X-verdi (øst) for posisjonen. Kan ikke være 0.
y double Y-verdi (nord) for posisjonen. Kan ikke være 0.
z java.lang.Double Z-verdi (høyde) for posisjonen. Kan være null eller 0.

Klasse: PresisjonsModel

Superklasse: java.lang.Object
Beskrivelse: Klasse som holder styr på noen forskjellige konstanter for geometri.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
STANDARD_AVVIK_KOORDINAT double Minste tillatte avstand mellom to posisjoner i matrikkelen
ANTALL_DESIMALER int Nøyaktighet for posisjoner i matrikkelen - to desimaler
ANTALL_DESIMALER_GRADER int
ANTALL_DESIMALER_GRENSEPUNKT int Antall desimaler som Grensepunkt skal vises med.
SKALERING_FOR_FEATURES int skaleringsvariabel for PrecisionModel for GeometryFactory for features. 100 betyr centimeters nøyaktighet
SKALERING_FOR_FEATURES_GEO int
LIKHET_FOR_BEREGNEDE_VERDIER_FOR_BUE double Static felt som brukes for å beregne likhet for beregnede verdier for bue, som radius og center

Klasse: Representasjonspunkt

Superklasse: java.lang.Object
Beskrivelse: Koordinat som representerer et objekt i kartet. Kan knyttes til adresse, bygning, bygningsendring, teig eller anleggsprojeksjonsflate.

Et representasjonspunkt identifiserer en posisjon i matrikkelkartet for andre domeneobjekter

For eksempel vil representasjonspunktet for en adresse eller bygning angi plasseringen av disse i kartet. For en teig vil representasjonspunktet angi en sentralt posisjon på teigen der det typisk er bygninger, uansett skal representasjonspunktet for en teig ligge innenfor teigens grenser. Klassen inneholder koordinater for posisjonen, hvilket koordinatsystem disse er i og hvilket koordinatsystem koordinatene egentlig blir lagret som i matrikkelen.

Feltene koordinatkvalitetKode og stedfestingVerifisert gjelder ikke representasjonspunkt for teiger - kun for adresser og bygninger. (Det er ikke umulig at modellen blir endret, slik at disse feltene dermed vil flyttet til adresse og bygning)

Validering:

Se også: Adresse , Bygg , Teig , AnleggsprojeksjonsFlate

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
koordinatsystemKode KoordinatsystemKode Koordinatsystem som posisjonen er oppgitt i. Må være gitt.
originalKoordinatsystemKode KoordinatsystemKode Verdi for originalt koordinatsystem. Dette blir kun satt dersom representasjonspunktet blir transformert ved henting!
position Position Posisjonen i kartet i nord- og østkoordinater. Kan også inneholde høyde på representasjonspunkt for adresse. For andre representasjonspunkt brukes ikke høyden. Må være gitt.
kvalitet Posisjonskvalitet Beskrivelse av kvaliteten på representasjonspunktet. Kun aktuelt for punktfeste.
koordinatkvalitetKode KoordinatkvalitetKode Beskrev kvalitet for representasjonspunkt på bygning og adresse i gammelt register, GAB. Denne er kun for å ta vare på disse dataene fra GAB. Når stedfestingVerifisert er satt ok/ja, skal koordinatkvalitet fjernes fra representasjonspunktet.
stedfestingVerifisert boolean Angir om representasjonspunktet for adresse og bygning er stedfestingVerifisert.

Klasse: SelectionPolygon

Superklasse: java.lang.Object
Beskrivelse:

Klasse som definerer et polygon for geometrisk utvalg relatert til matrikkelkartet.

Validering

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
polygon com.vividsolutions.jts.geom.Polygon Polygonet.
koordinatsystemKode KoordinatsystemKode Angir koordinatsystemet for dette polygonet.

Klasse: SelectionRectangle

Superklasse: java.lang.Object
Beskrivelse:

Klasse som definerer et rektangel for geometrisk utvalg relatert til matrikkelkartet.

Validering

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
lowerLeft Position Posisjon for nedre venstre koordinat for rektangelet.
upperRight Position Posisjon for øvre høyre koordinat for rektangelet.
koordinatsystemKode KoordinatsystemKode Angir koordinatsystemet for dette rektangelet.

Klasse: StiId

Superklasse: java.lang.Object
Beskrivelse: $aClass.getComment()

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
nodeId TeiggrensepunktId Grensepunkt Id.
kantId TeiggrenseId Grenselinje Id.

Klasse: VinkletKobling

Superklasse: java.lang.Object
Beskrivelse: Representerer en grenselinje med tangentvinkel. Kun ment som databærer under byggingen av datastrukturen.

Se også: #byggKoblingsdata(Map[]) , #slaSammenKanter(Map, Map) , #beregnVinkelData(Map, Map, Map)

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
stiId TeiggrenseId Id for en sti. Skal settes til den første grenseId-en i stien. Altså: kanter.get(0).getId()
endeNodeId TeiggrensepunktId Det andre grensepunktet. I enden av den siste grenselinjen i {@code kanter}.
vinkel double Tangentvinkelen i startpunktet.
kanter java.util.List Alle grenselinjene som inngår i koblingen.

Klasser for no.statkart.matrikkel.domene.geometri.kodeliste

Klasse: KoordinatkvalitetKode

Superklasse: Enum
Beskrivelse: Angir kvalitet for koordinatene på bygning og adresse i GAB. Tabellen er kun for å ta vare på dataene fra GAB til disse er verifisert/ikke verifisert.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
UOppgitt KoordinatkvalitetKode Koordinatkvaliteten er ikke oppgitt. (Både målemetode og nøyaktighet uoppgitt)
UOppgitt1_250 KoordinatkvalitetKode Målemetode uoppgitt, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:250
UOppgitt1_500 KoordinatkvalitetKode Målemetode uoppgitt, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:500
UOppgitt1_1000 KoordinatkvalitetKode Målemetode uoppgitt, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:1000
UOppgitt1_2000 KoordinatkvalitetKode Målemetode uoppgitt, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:2000
UOppgitt1_5000 KoordinatkvalitetKode Målemetode uoppgitt, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:5000
UOppgitt1_10000 KoordinatkvalitetKode Målemetode uoppgitt, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:10000
UOppgitt1_20000 KoordinatkvalitetKode Målemetode uoppgitt, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:20000
UOppgitt1_50000 KoordinatkvalitetKode Målemetode uoppgitt, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:50000
UOppgitt1_100000 KoordinatkvalitetKode Målemetode uoppgitt, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk 1:100000
UOppgittLt1_100000 KoordinatkvalitetKode Målemetode uoppgitt, nøyaktighet tilsvarer kart i målestokk mindre enn 1:100000
Terrengmalt KoordinatkvalitetKode Terrengmålt, uoppgitt målenøyaktighet.
Terrengmalt1_250 KoordinatkvalitetKode Terrengmålt, målenøyaktighet tilsvarende kart i målestokk 1:250
Terrengmalt1_500 KoordinatkvalitetKode Terrengmålt, målenøyaktighet tilsvarende kart i målestokk 1:500
Terrengmalt1_1000 KoordinatkvalitetKode Terrengmålt, målenøyaktighet tilsvarende kart i målestokk 1:1000
Terrengmalt1_2000 KoordinatkvalitetKode Terrengmålt, målenøyaktighet tilsvarende kart i målestokk 1:2000
Terrengmalt1_5000 KoordinatkvalitetKode Terrengmålt, målenøyaktighet tilsvarende kart i målestokk 1:5000
Terrengmalt1_10000 KoordinatkvalitetKode Terrengmålt, målenøyaktighet tilsvarende kart i målestokk 1:10000
Terrengmalt1_20000 KoordinatkvalitetKode Terrengmålt, målenøyaktighet tilsvarende kart i målestokk 1:20000
Terrengmalt1_50000 KoordinatkvalitetKode Terrengmålt, målenøyaktighet tilsvarende kart i målestokk 1:50000
Terrengmalt1_100000 KoordinatkvalitetKode Terrengmålt, målenøyaktighet tilsvarende kart i målestokk 1:100000
TerrengmaltLt1_100000 KoordinatkvalitetKode Terrengmålt, målenøyaktighet tilsvarende kart i målestokk mindre enn 1:100000
MaltIStereoInstr KoordinatkvalitetKode Konstruksjonsinstrument, målenøyaktighet er uoppgitt.
MaltIStereoInstr1_250 KoordinatkvalitetKode Konstruksjonsinstrument, målenøyaktighet tilsvarende kart i målestokk 1:250.
MaltIStereoInstr1_500 KoordinatkvalitetKode Konstruksjonsinstrument, målenøyaktighet tilsvarende kart i målestokk 1:500.
MaltIStereoInstr1_1000 KoordinatkvalitetKode Konstruksjonsinstrument, målenøyaktighet tilsvarende kart i målestokk 1:1000.
MaltIStereoInstr1_2000 KoordinatkvalitetKode Konstruksjonsinstrument, målenøyaktighet tilsvarende kart i målestokk 1:2000.
MaltIStereoInstr1_5000 KoordinatkvalitetKode Konstruksjonsinstrument, målenøyaktighet tilsvarende kart i målestokk 1:5000.
MaltIStereoInstr1_10000 KoordinatkvalitetKode Konstruksjonsinstrument, målenøyaktighet tilsvarende kart i målestokk 1:10000.
MaltIStereoInstr1_20000 KoordinatkvalitetKode Konstruksjonsinstrument, målenøyaktighet tilsvarende kart i målestokk 1:20000.
MaltIStereoInstr1_50000 KoordinatkvalitetKode Konstruksjonsinstrument, målenøyaktighet tilsvarende kart i målestokk 1:50000.
MaltIStereoInstr1_100000 KoordinatkvalitetKode Konstruksjonsinstrument, målenøyaktighet tilsvarende kart i målestokk 1:100000.
MaltIStereoInstrLt1_100000 KoordinatkvalitetKode Konstruksjonsinstrument, målenøyaktighet tilsvarende kart i målestokk mindre enn 1:100000.
ScannetFraKart KoordinatkvalitetKode Scanning, målenøyaktighet ouoppgitt.
ScannetFraKart1_250 KoordinatkvalitetKode Scanning, målenøyaktighet tilsvarende kart i målestokk 1:250.
ScannetFraKart1_500 KoordinatkvalitetKode Scanning, målenøyaktighet tilsvarende kart i målestokk 1:500.
ScannetFraKart1_1000 KoordinatkvalitetKode Scanning, målenøyaktighet tilsvarende kart i målestokk 1:1000.
ScannetFraKart1_2000 KoordinatkvalitetKode Scanning, målenøyaktighet tilsvarende kart i målestokk 1:2000.
ScannetFraKart1_5000 KoordinatkvalitetKode Scanning, målenøyaktighet tilsvarende kart i målestokk 1:5000.
ScannetFraKart1_10000 KoordinatkvalitetKode Scanning, målenøyaktighet tilsvarende kart i målestokk 1:10000.
ScannetFraKart1_20000 KoordinatkvalitetKode Scanning, målenøyaktighet tilsvarende kart i målestokk 1:20000.
ScannetFraKart1_50000 KoordinatkvalitetKode Scanning, målenøyaktighet tilsvarende kart i målestokk 1:50000.
ScannetFraKart1_100000 KoordinatkvalitetKode Scanning, målenøyaktighet tilsvarende kart i målestokk 1:100000.
ScannetFraKartLt1_100000 KoordinatkvalitetKode Scanning, målenøyaktighet tilsvarende kart i målestokk mindre enn 1:100000.
DigFraFlybOrtof KoordinatkvalitetKode Digitalisert fra flyfoto eller bilde, målenøyaktighet ikke oppgitt.
DigFraFlybOrtof1_250 KoordinatkvalitetKode Digitalisert fra flyfoto eller bilde, målenøyaktighet tilsvarende kart i målestokk 1:250.
DigFraFlybOrtof1_500 KoordinatkvalitetKode Digitalisert fra flyfoto eller bilde, målenøyaktighet tilsvarende kart i målestokk 1:500.
DigFraFlybOrtof1_1000 KoordinatkvalitetKode Digitalisert fra flyfoto eller bilde, målenøyaktighet tilsvarende kart i målestokk 1:1000.
DigFraFlybOrtof1_2000 KoordinatkvalitetKode Digitalisert fra flyfoto eller bilde, målenøyaktighet tilsvarende kart i målestokk 1:2000.
DigFraFlybOrtof1_5000 KoordinatkvalitetKode Digitalisert fra flyfoto eller bilde, målenøyaktighet tilsvarende kart i målestokk 1:5000.
DigFraFlybOrtof1_10000 KoordinatkvalitetKode Digitalisert fra flyfoto eller bilde, målenøyaktighet tilsvarende kart i målestokk 1:10000.
DigFraFlybOrtof1_20000 KoordinatkvalitetKode Digitalisert fra flyfoto eller bilde, målenøyaktighet tilsvarende kart i målestokk 1:20000.
DigFraFlybOrtof1_50000 KoordinatkvalitetKode Digitalisert fra flyfoto eller bilde, målenøyaktighet tilsvarende kart i målestokk 1:50000.
DigFraFlybOrtof1_100000 KoordinatkvalitetKode Digitalisert fra flyfoto eller bilde, målenøyaktighet tilsvarende kart i målestokk 1:100000.
DigFraFlybOrtofLt1_100000 KoordinatkvalitetKode Digitalisert fra flyfoto eller bilde, målenøyaktighet tilsvarende kart i målestokk mindre enn 1:100000.
DigitFraStrekKart KoordinatkvalitetKode Digitalisert fra kart, målenøyaktighet ikke oppgitt.
DigitFraStrekKart1_250 KoordinatkvalitetKode Digitalisert fra kart, målenøyaktighet tilsvarende kart i målestokk 1:250.
DigitFraStrekKart1_500 KoordinatkvalitetKode Digitalisert fra kart, målenøyaktighet tilsvarende kart i målestokk 1:500.
DigitFraStrekKart1_1000 KoordinatkvalitetKode Digitalisert fra kart, målenøyaktighet tilsvarende kart i målestokk 1:1000.
DigitFraStrekKart1_2000 KoordinatkvalitetKode Digitalisert fra kart, målenøyaktighet tilsvarende kart i målestokk 1:2000.
DigitFraStrekKart1_5000 KoordinatkvalitetKode Digitalisert fra kart, målenøyaktighet tilsvarende kart i målestokk 1:5000.
DigitFraStrekKart1_10000 KoordinatkvalitetKode Digitalisert fra kart, målenøyaktighet tilsvarende kart i målestokk 1:10000.
DigitFraStrekKart1_20000 KoordinatkvalitetKode Digitalisert fra kart, målenøyaktighet tilsvarende kart i målestokk 1:20000.
DigitFraStrekKart1_50000 KoordinatkvalitetKode Digitalisert fra kart, målenøyaktighet tilsvarende kart i målestokk 1:50000.
DigitFraStrekKart1_100000 KoordinatkvalitetKode Digitalisert fra kart, målenøyaktighet tilsvarende kart i målestokk 1:100000.
DigitFraStrekKartLt1_100000 KoordinatkvalitetKode Digitalisert fra kart, målenøyaktighet tilsvarende kart i målestokk mindre enn 1:100000.
GenBeregnetData KoordinatkvalitetKode Genererte eller beregna data, målenøyaktighet uoppgitt.
GenBeregnetData1_250 KoordinatkvalitetKode Genererte eller beregna data, målenøyaktighet tilsvarende kart i målestokk 1:250.
GenBeregnetData1_500 KoordinatkvalitetKode Genererte eller beregna data, målenøyaktighet tilsvarende kart i målestokk 1:500.
GenBeregnetData1_1000 KoordinatkvalitetKode Genererte eller beregna data, målenøyaktighet tilsvarende kart i målestokk 1:1000.
GenBeregnetData1_2000 KoordinatkvalitetKode Genererte eller beregna data, målenøyaktighet tilsvarende kart i målestokk 1:2000.
GenBeregnetData1_5000 KoordinatkvalitetKode Genererte eller beregna data, målenøyaktighet tilsvarende kart i målestokk 1:5000.
GenBeregnetData1_10000 KoordinatkvalitetKode Genererte eller beregna data, målenøyaktighet tilsvarende kart i målestokk 1:10000.
GenBeregnetData1_20000 KoordinatkvalitetKode Genererte eller beregna data, målenøyaktighet tilsvarende kart i målestokk 1:20000.
GenBeregnetData1_50000 KoordinatkvalitetKode Genererte eller beregna data, målenøyaktighet tilsvarende kart i målestokk 1:50000.
GenBeregnetData1_100000 KoordinatkvalitetKode Genererte eller beregna data, målenøyaktighet tilsvarende kart i målestokk 1:100000.
GenBeregnetDataLt1_100000 KoordinatkvalitetKode Genererte eller beregna data, målenøyaktighet tilsvarende kart i målestokk mindre enn 1:100000.
SpesielleMetoder KoordinatkvalitetKode Spesielle metoder, målenøyaktigheten er uoppgitt.
SpesielleMetoder1_250 KoordinatkvalitetKode Spesielle metoder, målenøyaktighet tilsvarende kart i målestokk 1:250.
SpesielleMetoder1_500 KoordinatkvalitetKode Spesielle metoder, målenøyaktighet tilsvarende kart i målestokk 1:500.
SpesielleMetoder1_1000 KoordinatkvalitetKode Spesielle metoder, målenøyaktighet tilsvarende kart i målestokk 1:1000.
SpesielleMetoder1_2000 KoordinatkvalitetKode Spesielle metoder, målenøyaktighet tilsvarende kart i målestokk 1:2000.
SpesielleMetoder1_5000 KoordinatkvalitetKode Spesielle metoder, målenøyaktighet tilsvarende kart i målestokk 1:5000.
SpesielleMetoder1_10000 KoordinatkvalitetKode Spesielle metoder, målenøyaktighet tilsvarende kart i målestokk 1:10000.
SpesielleMetoder1_20000 KoordinatkvalitetKode Spesielle metoder, målenøyaktighet tilsvarende kart i målestokk 1:20000.
SpesielleMetoder1_50000 KoordinatkvalitetKode Spesielle metoder, målenøyaktighet tilsvarende kart i målestokk 1:50000
SpesielleMetoder1_100000 KoordinatkvalitetKode Spesielle metoder, målenøyaktighet tilsvarende kart i målestokk 1:100000.
SpesielleMetoderLt1_100000 KoordinatkvalitetKode Spesielle metoder, målenøyaktighet tilsvarende kart i målestokk mindre enn 1:100000.
FrihTegn_InnlSkjerm KoordinatkvalitetKode Frihånd, målenøyaktighet ikke oppgitt.
FrihTegn_InnlSkjerm1_250 KoordinatkvalitetKode Frihånd, målenøyaktighet tilsvarende kart i målestokk 1:250.
FrihTegn_InnlSkjerm1_500 KoordinatkvalitetKode Frihånd, målenøyaktighet tilsvarende kart i målestokk 1:500.
FrihTegn_InnlSkjerm1_1000 KoordinatkvalitetKode Frihånd, målenøyaktighet tilsvarende kart i målestokk 1:1000.
FrihTegn_InnlSkjerm1_2000 KoordinatkvalitetKode Frihånd, målenøyaktighet tilsvarende kart i målestokk 1:2000.
FrihTegn_InnlSkjerm1_5000 KoordinatkvalitetKode Frihånd, målenøyaktighet tilsvarende kart i målestokk 1:5000.
FrihTegn_InnlSkjerm1_10000 KoordinatkvalitetKode Frihånd, målenøyaktighet tilsvarende kart i målestokk 1:10000.
FrihTegn_InnlSkjerm1_20000 KoordinatkvalitetKode Frihånd, målenøyaktighet tilsvarende kart i målestokk 1:20000.
FrihTegn_InnlSkjerm1_50000 KoordinatkvalitetKode Frihånd, målenøyaktighet tilsvarende kart i målestokk 1:50000.
FrihTegn_InnlSkjerm1_100000 KoordinatkvalitetKode Frihånd, målenøyaktighet tilsvarende kart i målestokk 1:100000.
FrihTegn_InnlSkjermLt1_100000 KoordinatkvalitetKode Frihånd, målenøyaktighet tilsvarende kart i målestokk mindre enn 1:100000.
GPS_malt KoordinatkvalitetKode GPS-måling eller treghet, målenøyaktighet er ikke oppgitt.
GPS_malt1_250 KoordinatkvalitetKode GPS-måling eller treghet, målenøyaktighet tilsvaremde kart i målestokk 1:250.
GPS_malt1_500 KoordinatkvalitetKode GPS-måling eller treghet, målenøyaktighet tilsvaremde kart i målestokk 1:500.
GPS_malt1_1000 KoordinatkvalitetKode GPS-måling eller treghet, målenøyaktighet tilsvaremde kart i målestokk 1:1000.
GPS_malt1_2000 KoordinatkvalitetKode GPS-måling eller treghet, målenøyaktighet tilsvaremde kart i målestokk 1:2000.
GPS_malt1_5000 KoordinatkvalitetKode GPS-måling eller treghet, målenøyaktighet tilsvaremde kart i målestokk 1:5000.
GPS_malt1_10000 KoordinatkvalitetKode GPS-måling eller treghet, målenøyaktighet tilsvaremde kart i målestokk 1:10000.
GPS_malt1_20000 KoordinatkvalitetKode GPS-måling eller treghet, målenøyaktighet tilsvaremde kart i målestokk 1:20000.
GPS_malt1_50000 KoordinatkvalitetKode GPS-måling eller treghet, målenøyaktighet tilsvaremde kart i målestokk 1:50000.
GPS_malt1_100000 KoordinatkvalitetKode GPS-måling eller treghet, målenøyaktighet tilsvaremde kart i målestokk 1:100000.
GPS_maltLt1_100000 KoordinatkvalitetKode GPS-måling eller treghet, målenøyaktighet tilsvaremde kart i målestokk mindre enn 1:100000.

Klasse: KoordinatsystemKode

Superklasse: Enum
Beskrivelse: Denne klassen definerer koordinatsystemer. Et koordinatsystem tilknyttes geometriske objekter for å definere hvilket om koordinaten(e) er i et geografisk koordinatsystem eller i kartplanet, og i siste tilfelle hvilken sone/akse de er representert i.

NB! Tall-verdien til kode er viktig denne Enum. Tallet for kode er den verdien som skal benyttes for koordinat-transfomasjon med WSKTRANS-biblioteket.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
NGOAkse1 KoordinatsystemKode
NGOAkse2 KoordinatsystemKode
NGOAkse3 KoordinatsystemKode
NGOAkse4 KoordinatsystemKode
NGOAkse5 KoordinatsystemKode
NGOAkse6 KoordinatsystemKode
NGOAkse7 KoordinatsystemKode
NGOAkse8 KoordinatsystemKode
NGOGeo KoordinatsystemKode
EUREFSone31 KoordinatsystemKode
EUREFSone32 KoordinatsystemKode
EUREFSone33 KoordinatsystemKode
EUREFSone34 KoordinatsystemKode
EUREFSone35 KoordinatsystemKode
EUREFSone36 KoordinatsystemKode
ED50Sone31 KoordinatsystemKode
ED50Sone32 KoordinatsystemKode
ED50Sone33 KoordinatsystemKode
ED50Sone34 KoordinatsystemKode
ED50Sone35 KoordinatsystemKode
ED50_Sone36 KoordinatsystemKode
ED50Geo KoordinatsystemKode
MoreA KoordinatsystemKode
MoreB KoordinatsystemKode
EUREFGeo KoordinatsystemKode
NGO56A KoordinatsystemKode
NGO56B KoordinatsystemKode
oracleSRID int
sosiKode int
epsgKode int

Klasse: MalemetodeKode

Superklasse: Enum
Beskrivelse: Metode som ligger til grunn for registrering av posisjon.

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse
Terrengmalt MalemetodeKode
TerrengmaltTotalstasjon MalemetodeKode
TerrengmaltTeodolittElektronisk MalemetodeKode
TerrengmaltTeodolittMaleband MalemetodeKode
TerrengmaltOrtogonal MalemetodeKode
Utmal MalemetodeKode
TattFraPlan MalemetodeKode
TerrengmaltAnnet MalemetodeKode
Stereoinstrument MalemetodeKode
StereoinstrumentAerotriangulert MalemetodeKode
StereoinstrumentAnalytiskPlotter MalemetodeKode
StereoinstrumentAutograf MalemetodeKode
DigitaltStereoinstrument MalemetodeKode
Scannet MalemetodeKode
ScannetBlyantoriginal MalemetodeKode
ScannetRissfolie MalemetodeKode
ScannetTranparentGod MalemetodeKode
ScannetTranparentMindreGod MalemetodeKode
ScannetPapirkopi MalemetodeKode
FlybarenLaserscanner MalemetodeKode
DigitalisertOrtofotoFlybilde MalemetodeKode
DigitalisertOrtofotoFilm MalemetodeKode
DigitalisertOrtofotoFotokopi MalemetodeKode
DigitalisertFlybildeMonoFilm MalemetodeKode
DigitalisertFlybildeMonoFotokopi MalemetodeKode
DigitalisertOrtofoto MalemetodeKode
DigitalisertSkjermFraSatelitt MalemetodeKode
DigitalisertStrekKart MalemetodeKode
DigitalisertStrekKartBlyantorig MalemetodeKode
DigitalisertStrekKartRissfolie MalemetodeKode
DigitalisertTransparentGod MalemetodeKode
DigitalisertTransparentMindreGod MalemetodeKode
DigitalisertStrekKartPapikopi MalemetodeKode
DigitalisertSkjermScannet MalemetodeKode
GenererteData MalemetodeKode
GenererteDataTerrengmodell MalemetodeKode
GenererteDataVektetMiddel MalemetodeKode
GenerertSirkelgeometri MalemetodeKode
GenererteDataGeneralisering MalemetodeKode
GenerertSentralpunkt MalemetodeKode
Sammenknytningspunkt MalemetodeKode
KoordinalHentetFraGab MalemetodeKode
KoordinatHentetFraJreg MalemetodeKode
Beregnet MalemetodeKode
SpesielleMetoder MalemetodeKode
SpesielleMetoderStikkstang MalemetodeKode
SpesielleMetoderWaterstang MalemetodeKode
SpesielleMetoderMalehjul MalemetodeKode
SpesielleMetoderStigningmaler MalemetodeKode
FastsattPunkt MalemetodeKode
FastsattVedDom MalemetodeKode
SpesielleMetoderAnnet MalemetodeKode
Frihandstegning MalemetodeKode
FrihandstegningKrokering MalemetodeKode
FrihandstegningSkjerm MalemetodeKode
Treghetsstedfesting MalemetodeKode
GPSKodemalingRelativ MalemetodeKode
GPSKodemalingEnkel MalemetodeKode
GPSFasemalingStatisk MalemetodeKode
GPSFasemalingAnnet MalemetodeKode
KombinasjonGPSTreghet MalemetodeKode
GPSKinematisk MalemetodeKode
Ukjent MalemetodeKode
sosiKode int

Klasse: NoyaktighetsKlasseKode

Superklasse: Enum
Beskrivelse: Klassifikasjon av stedfestingsnøyaktighet på grensepunkt ut fra kodet nøyaktighet. Klassifikasjon av stedfestingsnøyaktighet på grenser basert på dårligste nøyaktighet til grensepunktene til grensen. Unntak: Ved klassifisering/uttegning av grenselinje som har et ”godt” endepunkt og et ”dårlig” endepunkt som er registrert som "geometrisk hjelpepunkt", skal det sees bort fra den sistnevnte. Når begge endepunktene er geometrisk hjelpepunkt, skal det dårligste gi nøyaktighetsklassen til teiggrensen

Se også:

Egenskap/relasjon Type Beskrivelse