MatrikkelAPI

Dokumentasjon for matrikkelAPI-et finner du her.

Det er laget en eksempelklient for API-et i Java. Denne kan du laste ned her.

Implementasjonsmodell MatrikkelAPI i html.

MatrikkelAPI-et er et rikt web service api basert på SOAP. For å generere en fullstendig klient for transportlaget er WSDLer tilgjengeliggjort som et zip arkiv.

Under følger tjenestene som til nå er implementert i matrikkelAPI-et.

Tjeneste for å hente objekter via id:
StoreService dokumentasjon - [wsdl]

Tjeneste for å hente koder:
KodelisteService dokumentasjon - [wsdl]

Tjenester for å navigere i domenemodell og finne id for ident:
AdresseService dokumentasjon - [wsdl]
AktivitetslisteService dokumentasjon - [wsdl]
BrukerService dokumentasjon - [wsdl]
BygningService dokumentasjon - [wsdl]
EndringsloggService dokumentasjon - [wsdl]
ForretningService dokumentasjon - [wsdl]
GrunnforurensingService dokumentasjon - [wsdl]
KommuneService dokumentasjon - [wsdl]
KonsesjonsforholdService dokumentasjon - [wsdl]
KulturminneService dokumentasjon - [wsdl]
MatrikkelenhetService dokumentasjon - [wsdl]
MatrikkelsokService dokumentasjon - [wsdl]
NedlastningService dokumentasjon - [wsdl]
PersonService dokumentasjon - [wsdl]
RapportService dokumentasjon - [wsdl]
SefrakMinneService dokumentasjon - [wsdl]