Implementasjonsmodell - Matrikkelen, gyldig fra versjon 3.12
Enterprise Architect