Header-kurs-MatrikkelForlop-2px-stav-Matrikkel

Kursservere for Matrikkelsystemet

Oversikt over planlagte kurs finnes i ett dokument som kan fås ved å sende e-post til: Brukerstøtte matrikkel

Før kurs skal avholdes må det sjekkes at tildelt server fungerer fra lokalet kurset skal holdes fra. Meldinger til drift kan sendes til: Drift matrikkel

Kurs 1: https://kurs1.matrikkel.no/matrikkel
Kurs 2: https://kurs2.matrikkel.no/matrikkel
Kurs 3: https://kurs3.matrikkel.no/matrikkel

Kurs Norkart: https://kurs-norkart.matrikkel.no/matrikkel
Kurs Norconsult: https://kurs-norconsult.matrikkel.no/matrikkel

Kommuner på kursservere: 0106-Fredrikstad, 0233-Nittedal, 0605-Ringerike, 1804-Bodø, 1813-Brønnøy, 1822-Leirfjord, 1825-Grane, 1833-Rana, 1838-Gildeskål, 1839-Beiarn, 1841-Fauske, 1845-Sørfold, 1851-Lødingen, 1902-Tromsø, 1923-Salangen, 1924-Målselv, 1933-Balsfjord, 1936-Karlsøy, 1938-Lyngen, 1939-Storfjord, 1940-Kåfjord, 1942-Nordreisa og 1943-Kvænangen

Test-server for kommunene: https://kommunetest.matrikkel.no/matrikkel
Alle kommuner er inne i kommunetest-serveren.

Hva må sjekkes før kurs avholdes:

·          Teste kurs-server fra lokalet man skal bruke under kurset (søk og oppdatering).

·          For automatisk innsending av feilmeldinger må man få opp siden: Statens kartverk JIRA.

·          Anbefalte Java-versjon er Java 8

Hvis man ikke når matrikkel-server fra kurslokalet må man sjekke at følgende adresser er åpnet i brannmur fra lokalet kurset skal holdes i.

Kurs 1: Bruker port 443 (https) mot kurs1.matrikkel.no
Kurs 2: Bruker port 443 (https) mot kurs2.matrikkel.no
Kurs 3: Bruker port 443 (https) mot kurs3.matrikkel.no

Kurs Norkart: Bruker port 443 (https) mot kurs-norkart.matrikkel.no
Kurs Norconsult: Bruker port 443 (https) mot kurs-norconsult.matrikkel.no

Test-server for kommunene: Bruker port 443 (https) mot kommunetest.matrikkel.no


Felles for alle kurs-servere:
Jira: port 443 (https) mot https://jira.statkart.no
Bakgrunnskart: port 80 (http) mot http://wms.geonorge.no